EN UA

Гастроентерологія

58 Записи

 • Оцінка НАЖХП з низьким ризиком та виразності фіброзу печінки на п...

  Реферати
  21 червня, 2022

  Метою дослідження було вивчення виразності фіброзу печінки з використанням шкали SAFE для оцінки виразності фіброзу, пов'язаного зі стеатозом, у пацієнтів з...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  У осіб з НАЖХП використання шкали оцінки виразності фіброзу, пов'язаного зі стеатозом (SAFE), допомагає оцінити рівень тяжкості фіброзу печінки, а також мож...

 • Ефективність ендоскопічної пілороміотомії у лікуванні рефрактерно...

  Реферати
  21 червня, 2022

  Метою пілотного дослідження з контролем за фіктивною процедурою була оцінка ефективності проведення пероральної ендоскопічної міотомії шлунку (G-POEM) порівняно...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  У пацієнтів з діагнозом гастропарезу було встановлено більш високу ефективність ендоскопічної пілороміотомії порівняно з фіктивною процедурою з точки зору зниже...

 • Оцінка ефективності застосування шипучих гранул для полегшення си...

  Реферати
  18 травня, 2022

  Мета дослідження полягала в оцінці ефективності терапії шипучими гранулами та задоволеності пацієнтів від їх використання для симптоматичного лікування порушень...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Застосування шипучих гранул, що містять натрію бікарбонат, метоклопрамід та диметикон, є ефективним для швидкого, повного та тривалого полегшення симптомів з бо...

 • Використання рівня азоту сечовини крові як ефективного прогностич...

  Реферати
  18 травня, 2022

  Ретроспективний аналіз був проведений для вивчення факторів ризику, що дозволяють на ранньому етапі прогнозувати ступінь тяжкості та перебіг важкого гострого па...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Встановлено, що у пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом рівень азоту сечовини в крові протягом 24 годин після госпіталізації був незалежним фактором ризику см...

 • Вплив терапії пеглотиказою на виразність фіброзу печінки у пацієн...

  Реферати
  11 травня, 2022

  Мета дослідження полягала у визначенні того, чи впливає зниження концентрації уратів у сироватці крові на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП)....

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  У пацієнтів з хронічною рефрактерною подагрою, які отримували пеглотиказу, відзначалося стабільне зниження концентрації уратів у сироватці крові на фоні зниженн...

 • Ефективність та безпека терапії з рифабутином для ерадикації H. p...

  Реферати
  07 травня, 2022

  Ціль цього дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності режимів терапії з рифабутином для ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori).

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Встановлено безпеку та ефективність терапії з рифабутином після неуспішності однієї або кількох ліній ерадикаційної терапії.

 • Ефективність застосування лікарських засобів за незареєстрованими...

  Реферати
  26 квітня, 2022

  Метою мета-аналізу було визначення ефективності терапії агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), вітаміном Е, інгібітором натрій-залежного ко...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Встановлено ефективність застосування піоглітазону, вітаміну Е, інгібіторів натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу та агоністів рецептора глюкагонопо...

 • Ефективність застосування ланіфібранору у пацієнтів із неалкоголь...

  Реферати
  07 грудня, 2021

  Мета цього рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження IIb фази полягала в оцінці ефективності терапії ланіфібранором, агоністом реце...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  У пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом терапія ланіфібранором (доза 1200 мг) призводила до зниження оцінки за шкалою SAF-A щонайменше на 2 бали без загостр...

 • Оцінка кровотеч із виразок, що утворилися внаслідок лігування кіл...

  Реферати
  08 листопада, 2021

  Метою даного ретроспективного аналізу методом «випадок – контроль» була оцінка частоти розвитку кровотеч із виразок, що виникли внаслідок пере...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  У пацієнтів з варикозним розширенням вен стравоходу загальна частота розвитку кровотеч із виразок, що утворилися внаслідок лігування кільцями, становить 8,5 %....

 • Порівняння ефективності відкритої хірургічної операції з лапароск...

  Реферати
  30 жовтня, 2021

  Метою порівняльного ретроспективного обсерваційного дослідження було вивчення частоти розвитку післяопераційних ускладнень після відкритої хірургічної операції...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Застосування лапароскопічного підходу пов'язане з більш короткою тривалістю перебування в стаціонарі та меншою кількістю післяопераційних ускладнень у порів...

 • Вплив рамосетрону на відновлення функції кишечника після лапароск...

  Реферати
  30 жовтня, 2021

  Метою даного дослідження була оцінка впливу застосування рамосетрону на відновлення функції кишечника після лапароскопічної гінекологічної операції.

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Застосування рамосетрону після лапароскопічної гінекологічної операції не сповільнює відновлення режиму спорожнення кишечника. Більше того, рамосетрон продемонс...

 • Ефективність застосування гемостатичних порошків при шлунково-киш...

  Реферати
  22 жовтня, 2021

  Мета дослідження полягала у визначенні ситуацій, у яких слід застосовувати гемостатичний порошок як монотерапію першого вибору або препарату невідкладної терапі...

  ГОЛОВНІ ТЕЗИ

  Застосування гемостатичного порошку як монотерапії та препарату невідкладної терапії здатне забезпечити високоефективне лікування активної шлунково-кишкової кро...

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..