EN UA

Медицина болю

108 Записи

 • Зниження інтенсивності больового синдрому на фоні застосування ам...

  Новини медицини
  18 червня, 2022

  Згідно з результатами ретроспективного обсерваційного дослідження, у пацієнтів з оперізуючим герпесом (ОГ) аменамевір (AMNV) перевершує фамцикловір (FCV) за ефе...

  Що нового?

  У пацієнтів з оперізуючим герпесом застосування аменамевіру забезпечує більш ефективне зниження інтенсивності больового синдрому порівняно із застосуванням фамц...

 • Оцінка ефективності внутрішньом'язового введення глюкокортикоїдів...

  Новини медицини
  17 травня, 2022

  У дорослих пацієнтів з діагностованим остеоартрозом колінного суглоба з клінічними проявами внутрішньом'язове введення глюкокортикоїдів може бути менш ефект...

  Що нового?

  В установах надання первинної медичної допомоги як внутрішньом'язове, так і внутрішньосуглобове введення глюкокортикоїдів ефективно полегшує біль при остеоа...

 • Ефективність комбінованої терапії парацетамолом, ацеклофенаком та...

  Новини медицини
  17 травня, 2022

  Згідно з результатами ретроспективного дослідження, для лікування післяопераційного болю у пацієнтів, які перенесли стоматологічну імплантацію, найчастіше призн...

  Що нового?

  Комбінована терапія парацетамолом (у дозі 325 мг), ацеклофенаком (у дозі 100 мг) та серратіопептидазою (у дозі 15 мг) дозволяє ефективно полегшити біль після вс...

 • Оцінка участі аденозинового сигнального шляху в патофізіології мі...

  Новини медицини
  10 травня, 2022

  Результати систематичного огляду доклінічних досліджень вказують на те, що у пацієнтів з мігренню аденозинові рецептори можуть модулювати передачу больових імпу...

  Що нового?

  У пацієнтів з мігренню аденозин викликає розширення судин та модулює вивільнення пептиду, пов'язаного з геном кальцитоніну, що вказує на ймовірну роль адено...

 • Визначення впливу різних доз налбуфіну на післяопераційну аналгез...

  Новини медицини
  10 травня, 2022

  Результати дослідження залежності «доза-ефект» свідчать про те, що у пацієнток, яким показана гістеректомія, профілактичне внутрішньовенне введення...

  Що нового?

  У пацієнток, яким показана гістеректомія, доза налбуфіну 0,280 мг/кг найефективніше запобігає розвитку болю в період пробудження.

 • Інтралігаментарна анестезія статистично значуще знижує інтенсивні...

  Новини медицини
  10 травня, 2022

  Згідно з результатами проспективного рандомізованого дослідження, виконання інтралігаментарної анестезії в серединно-піднебінну борозну на рівні першого моляра...

  Що нового?

  Інтралігаментарна анестезія ефективно полегшує біль, спричинений проведенням піднебінної інфільтраційної анестезії.

 • Вплив застосування бупренорфіну трансдермально на зниження інтенс...

  Новини медицини
  07 травня, 2022

  Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі The Journal of Clinical Nursing, у дорослих пацієнтів із злоякісним новоутворенням трансдермальне вв...

  Що нового?

  У пацієнтів із діагностованим злоякісним новоутворенням трансдермальне введення бупренорфіну дозволяє знизити виразність болю та покращити якість життя.

 • Додатковий прийом білка прискорює відновлення пацієнтів після зад...

  Новини медицини
  06 травня, 2022

  Згідно з результатами рандомізованого подвійного сліпого клінічного дослідження, опублікованими в журналі Clinical Spine Surgery, у пацієнтів, які перенесли зад...

  Що нового?

  Підвищене споживання білка прискорює зрощування хребців та відновлення після спондилодезу.

 • Оцінка впливу поліморфізму COMT на виразність тривоги та ефективн...

  Новини медицини
  30 квітня, 2022

  Згідно з результатами порівняльного дослідження, опублікованими в журналі BMC Anesthesiology, у вагітних жінок мутація val158met гена COMT призводить до більшої...

  Що нового?

  Ступінь інтенсивності болю та виразність тривоги під час пологів пов'язані з поліморфізмом val158met гена COMT.

 • Зниження інтенсивності болю у пацієнтів з фіброміалгією при засто...

  Новини медицини
  26 квітня, 2022

  Згідно з результатами рандомізованого потрійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження, у пацієнтів з діагностованою фіброміалгією (віком від 1...

  Що нового?

  Транскраніальна стимуляція постійним струмом у поєднанні з фізичними вправами може полегшити біль у пацієнтів із фіброміалгією у короткостроковій перспективі.

 • Мінімальна ефективна доза бупівакаїну знижує післяопераційну потр...

  Новини медицини
  26 квітня, 2022

  Згідно з результатами рандомізованого контрольованого дослідження, блокада піхви прямого м'яза живота за допомогою мінімальної ефективної дози (50 мг) 0,25...

  Що нового?

  Блокада піхви прямого м'яза живота за допомогою 0,25% розчину бупівакаїну в дозі 50 мг забезпечує ефективну післяопераційну аналгезію після лапароскопічної...

 • Безпека застосування фреманезумабу при мігрені щодо впливу на риз...

  Новини медицини
  16 квітня, 2022

  Згідно з результатами об'єднаного аналізу даних трьох рандомізованих досліджень III фази, проведеного Hans Christoph Diener та співавт., у пацієнтів з мігре...

  Що нового?

  У пацієнтів з мігренню терапія фреманезумабом безпечна, добре переноситься та має сприятливий профіль безпеки за впливом на ризик розвитку ССЗ та цереброваскуля...

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..