Багатоцентрове клінічне дослідження ефективності й безпеки німесу...

 • Систематичні Огляди

У дослідженні взяли участь 940 пацієнтів віком від 15 до 77 років.

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Німесулід значуще знижує інтенсивність симптомів запальних захворювань ЛОР-органів і при цьому добре переноситься

Особливості застосування НПЗП у стоматологічній практиці

 • Систематичні Огляди

НПЗП є другою групою лікарських засобів (після антибіотиків), що найчастіше...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Можна відзначити, що схеми застосування НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати), що застосовуються стоматологами різних країн, загалом відповідають таким в інших напрямках медицини.

Переваги блокаторів H1-рецепторів із низьким об’ємом розподілу

 • Систематичні Огляди

Антигістамінні препарати (АГП), за деяким винятком, швидко й повністю абсо...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Обчислення конформаційного, електронного та ліпофільного потенціалу показало, що цетиризин у формі цвітер-іона демонструє часткову інтрамолекулярну нейтралізацію заряду в конформації, знижуючи...

Порівняння ефективності цетиризину, левоцетиризину и плацебо при...

 • Систематичні Огляди

Поширеність алергійного риніту зростає в усьому світі, зокрема його часто...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Пероральний прийом левоцетиризину двічі на день може бути альтернативним способом ефективного контролю симптомів цілорічного алергійного риніту у дітей віком від 6 до 12 років. Серйозних побічн...

Консенсус з антигістамінних препаратів нового покоління (CONGA):...

 • Систематичні Огляди

Н1-антигістамінні препарати (АГП) володіють високою ефективністю в боротьб...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Важливим нововведенням є використання терапевтичного індексу АГП, що виражається співвідношенням «користь-ризик», замість сили активності (визначається в доклінічних дослідженнях) і ефективност...

Клінічне застосування цетиризину в лікуванні алергічного риніту

 • Систематичні Огляди

Алергічний риніт (АР) є поширеним хронічним розладом назального дихання з...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Цетиризин є досить ефективним, швидкодіючим препаратом, який добре переноситься і поліпшує якість життя. Його можна використовувати при лікуванні дітей, підлітків і дорослих пацієнтів, які стражд...

Порівняння кетаміну з пропофолом та тіопенталу натрію з фентаніло...

 • Систематичні Огляди

В рандомізованому дослідженні з подвійним засліпленням порівнювали два реж...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Автори дійшли висновку, що обидва режими седації були ефективними, хоча кетамін з пропофолом краще сприймався пацієнтами і лікарями.

Операція з міні-доступу за Wiltse проти черезшкірної гвинтової тр...

 • Систематичні Огляди

В цьому рандомізованому контрольованому дослідженні порівнювали ефективніст...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Автори дійшли висновку, що обидва методи фіксації – MPS з доступу за Wiltse та черезшкірна фіксація є безпечними і ефективними в лікуванні тораколюмбарних вибухових переломів.

Сучасні підходи до лікування болю в спині та захворювань суглобів

 • Систематичні Огляди

Біль у спині — це нагальна медична проблема, оскільки він значно впливає на...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

За даними низки країн Європи хронічним болем у спині страждають 24 %, болем у поперековій області — 18 %, а болем у шиї — 8 % населення.

Особливості застосування НПЗП у стоматологічній практиці

 • Систематичні Огляди

За результатами аналізу 145 публікацій у базах даних Scopus, PubMed та Medl...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Можна відзначити, що схеми застосування НПЗП стоматологами різних країн, загалом відповідають таким в інших напрямках медицини.

Внутрішньосуглобове введення кеторолаку як альтернатива ін'єкцій...

 • Систематичні Огляди

Остеоартрит колінного суглоба (ОАК) — це поширене інвалідизуюче захворюванн...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Вартість ін'єкції тріамцинолону склала 12,28 долара, кеторолаку — 2,01 долара. У 2013, 2014 та 2015 роках було виконано 220, 602 та 405 ін'єкцій пацієнтам з ОАК, тобто економія могла би скласти 2...

Біль у нижній частині спини: особливості ведення пацієнтів

 • Систематичні Огляди

Для ефективного надання медичної допомоги пацієнтам із болем в нижній части...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Алгоритми дій лікаря при веденні пацієнтів із БНЧС представлено нижче.

Застосування нейростимуляції спинного мозку для купірування болю:...

 • Систематичні Огляди

Метод нейростимуляції добре зарекомендував себе при лікуванні хронічних реф...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

На підставі доказів високого рівня вірогідності застосування стимуляції спинного мозку (ССМ) може бути рекомендовано при лікуванні комплексного регіонарного больового синдрому (КРБС) та хронічног...

Всебічний огляд розповсюдженості та факторів ризику розвитку хрон...

 • Систематичні Огляди

Фіброміалгія — це розповсюджене захворювання, що характеризується розповсюд...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено наявність чіткого зв'язку між фіброміалгією та порушеннями сну, головним болем та іншими видами болю, депресією та обумовленою захворюваннями поведінкою. Такий зв'язок вказує на існув...

Систематичний огляд і метааналіз досліджень з оцінки ефективності...

 • Систематичні Огляди

Остеоартроз (ОА) кульшового суглоба — це одна з найпоширеніших форм захворю...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено безпеку, ефективність та добру переносимість внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів при купіруванні болю в пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба.