EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад

ВІДЕО

Дослідження ефективності фебуксостату при подагрі

Застосування фебуксостату для зменшення площі тофусів

Пацієнти літнього віку: корекція дози не потрібна

Рекомендації NICE

Зазвичай пожиттєве лікування подагри

Уратзнижувальна терапія

Лікування подагри - рекомендації ЄАЛ, частина 1

Лікування подагри - рекомендації ЄАЛ, частина 2

Лікування подагри - рекомендації ЄАЛ, частина 3

Цільовий рівень сечової кислоти при подагрі: < 360 мкмоль/л

Рекомендоване дозування фебуксостату 1 раз на добу при лікуванні подагри

Однорічна уратзнижувальна терапія як стратегія лікування подагри.

Спробуй: