Застосування В-вітамінних комплексів в терапії неспецифічного болю в спині

 •  

  ОСВІТА

 • Презентації
 •  

  5 хвилин читати

 • Jul 26,2021
  • 1
 •  

  ОСВІТА

 • Презентації
 

5 хвилин читати

Jul 26,2021
 • 1

Приєднання нейропатичного компонента значно обтяжує клінічну картину болю в спині і ускладнює підбір адекватної терапії. За даними наших досліджень, нейропатичний компонент при неспецифічному болю в спині серед українських пацієнтів зустрічається в 17-80% випадків (в залежності від клінічного профілю болю) [8, 9].

У таких випадках важливі вітаміни групи В: тіамін (В1), піридоксин (В6) і ціанокобаламін / метилкобаламін (В12). Дані літератури свідчать про те, що вітаміни групи В вносять вклад в знеболювання і регенерацію нервів при гострому і хронічному болю в спині [1]. Застосування вітамінів В1, В6 і В12 також дозволяє знизити дозу НПЗП / анальгетиків [2].

 

Роль вітамінів групи В у комплексному лікуванні неспецифічного болю в спині.


Щоб краще уявити механізм дії вітамінів групи В, доцільно розбити проведення больового імпульсу на наступні фрагменти:

1. Трансдукція - процес перетворення первинного шкідливого чинника (механічного,

термічного та ін.) в больовий імпульс. Цей процес відбувається в закінченнях ноцицепторів.

2. Трансмісія - процес проведення больового імпульсу по аферентній дузі, що складається з 3 нейронів: периферичного, спіноталамічного, таламокортикального.

3. Модуляція і перцепція. Модуляція - це процес, при якому больовий імпульс модифікується під впливом центральних невральних впливів. Перцепція - це фінальний процес, при якому створюється кінцеве суб'єктивне емоційне відчуття, яке сприймається людиною як біль.


Вітаміни групи В, мають таку дію:

1) зменшують гіперзбудливість нейронів спинномозкових гангліїв, нормалізують в них натрієві струми і відкривають АТФ-чутливі К + -канали;

2) пресинаптично інгібують вивільнення нейротрансмітерів з первинних аферентних волокон до нейронів задніх рогів спинного мозку за рахунок блокади потенціал-залежних Са 2+ -каналів;

3) збільшують синтез і секрецію серотоніну і ГАМК, підсилюють опіоідергічні механізми, перешкоджаючи проведенню болю по спінальним та супраспінальним шляхах і їх сприйняття таламусом. Все перераховане призводить до того, що вітаміни групи В перешкоджають проведенню больових імпульсів від периферичних структур до вищих центрів больової інтеграції, таким як таламус, що клінічно виражається в зменшенні болю. На додаток до цього Вітамін B12 підвищує синтез білків, необхідних для ремиєлінізації і регенерації нервів. Передбачається, що подібні ефекти будуть підтверджені і для інших вітамінів [3].


Вітамін В1 в фармакологічних засобах представлений у вигляді різних похідних тіаміну: тіаміну гідрохлориду, тіаміну дисульфіду, бенфотіаміну, які відрізняються по біодоступності, стійкості, здатності проникати через гематоенцефалічний бар'єр, здатності накопичуватися в тканинах, швидкості перетворення в коферментну форму. У нещодавно опублікованому дослідженні з використанням новітнього напрямку постгеномної фармакології, хемореактомного моделювання було проведено моделювання властивостей тіаміну дисульфіду в порівнянні з контрольними молекулами - тіаміну гідрохлоридом та бенфотіаміном [4]. Було показано, що і молекула тіаміну дисульфіду, і молекула тіаміну гідрохлориду мають протизапальну дію - можуть пригнічувати ЦОГ-2 і 5-ліпоксигеназу, а також бути антагоністами рецептора В4 лейкотрієну. При виборі похідного тіаміну для лікування тієї чи іншої неврологічної патології слід враховувати його здатність проникати через гематоенцефалічний бар'єр. Так, наприклад, бенфотіамін не проникає в ЦНС та діє переважно на периферичному рівні. Тіаміну дисульфід та тіаміну гідрохлорид, навпаки, проходять через гематоенцефалічний бар'єр, концентруються в ЦНС і внаслідок цього ефективні не тільки при полінейропатії, а й при відновленні функції пам'яті, в тому числі, при синдромі Корсакова [4].

 

Дані клінічних досліджень.

Мета рандомізованого, подвійного сліпого, контрольованого паралельно-групового дослідження зводилась до того, щоб оцінити вплив вітамінів В1, В6 і В12 на успіх аналгезії у пацієнтів з гострим люмбаго [5]. В ході дослідження 372 хворих на протязі 7 днів отримували двічі на день перорально або монотерапію диклофенаком 50 мг (n = 185), або комбіновану терапію диклофенак 50 мг + комплекс вітамінів В1, В6, В12 (n = 187). В результаті дослідження було встановлено, що через 3 дня лікування статистично достовірно більша кількість пацієнтів в групі комбінованої терапії (n = 87, 46,5%) припинили лікування через досягнення успіху в порівнянні з монотерапією диклофенаком (n = 55, 29%; p = 0,0005). Комбінована терапія давала більш високі результати щодо зниження болю, поліпшення рухливості і функціональності. Автори зробили висновок про те, що комбінація диклофенаку та вітамінів групи В перевершувала монотерапію диклофенаком відносно ослаблення люмбаго через 3 дня лікування. Не було виявлено відмінностей в профілі безпеки між двома досліджуваними групами [5].

В якості підтвердження ефективності тривалого застосування високих доз комплексу вітамінів групи В для прискорення регенерації нервових волокон і відновлення пошкоджених нервів можна привести дослідження, в якому у 33 пацієнтів з діабетичною полінейропатією застосовували ступінчасту терапію В-вітамінним комплексом протягом 8 тижнів. Результати лікування оцінювали шляхом вимірювання провідності по трьом великим нервам нижніх кінцівок (початково провідність була знижена). Після закінчення курсу лікування у всіх пацієнтів було встановлено достовірне збільшення провідності в досліджуваних нервах, причому у деяких пацієнтів значення провідності досягали нижньої межі нормального рівня [6].


Рекомендована схема терапії. Як було зазначено вище, неспецифічний біль у спині часто носить змішаний ноцицептивний / нейропатичний характер. При цьому гострий біль пов'язаний з більшою виразністю ноцицептивного компонента, в той час як хронічний біль - з більшою виразністю нейропатичного компонента. З огляду [7] і досліджень, включених в цей огляд, видно, що типова тривалість лікування болю в спині не перевищує 2-4 тижнів. Цієї тривалості досить для боротьби з ноцицептивним компонентом болю. Однак, щоб подолати нейропатичний компонент, що вимагає ремієлінізації і регенерації нервів, необхідно більше часу. З ряду досліджень ясно, що при нейропатичному болю тривалість лікування вітамінами групи В становила 1-3 місяці. Отже, подібні підходи можуть бути застосовані і при хронічному болі в спині.


З огляду на вищевикладене, доцільно використовувати такі схеми лікування В-вітамінними комплексами. Гострий больовий синдром: стартова терапія 10 днів щодня внутрішньом'язово по 3 мл (1 ампула), а потім продовжувати терапію щодня перорально по 1 табл. 1 раз в день. Загальна тривалість курсу лікування 2-4 тижні. Хронічний больовий синдром: стартова терапія 10 днів щодня внутрішньом'язово по 3 мл (1 ампула), а потім продовжувати терапію щодня перорально по 1 табл. 1 раз в день. Загальна тривалість курсу лікування 1,5-2 місяці. Дані схеми застосування призначаються додатково до базової терапії і можуть бути відкоректовані виходячи з тяжкості стану пацієнта і клінічного досвіду лікаря.

Огляд підготовлено за матеріалами:

1. B Vitamins for Neuropathy and Neuropathic Pain /Geller M., Oliveira L., Nigri R. et al. // Vitam. Miner. — 2017. —V. 6, № 2. — Numb. of publ. 161.

2. Vitamin B12 in low back pain: a randomised, double -blind, placebo-controlled study / Mauro G.L., Martorana U., Cataldo P.et al. // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. — 2000. — V. 4, № 3. —P. 53-58.

3. Alvarado A.M., Navarro S.A. Complex B vitamins: Physiologyand Therapeutic Effect on Pain // American Journal of Pharmacological Sciences. — 2016. — V. 4, № 2. — P. 20-27.

4. Хемореактомный анализ молекул тиамина дисульфида, тиамина гидрохлорида и бенфотиамина / Громова О.А., Торшин И.Ю., Стаховская Л.В., Федотова Л.Э. // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2017. — Т. 9, № 2. —С. 50-57.

5. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study / Mibielli M.A., Geller M., Cohen J.C. et al. // Curr. Med. Res. Opin. — 2009. — V. 25, № 11. — P. 2589-2599.

6. Influence of neurotropic vitamins on the nerve conduction velocity in diabetic neuropathy / Tong H.I. // Ann. Acad. Med. Singapore.— 1980. — 9 (1). — Р.65-70.

7. Gazoni F.M., Malezan W.R., Santos F.C. B complex vitamins for analgesic therapy // Rev. Dor. São Paulo. — 2016. —V. 17, № 1. — P. 52-56.

8. Романенко В.И. «Применение В-витаминных комплексов в терапии неспецифической боли в спине», Міжнародний неврологічний журнал, № 1 (95), 2018, С. 47-51


Інформація для спеціаліста в області охорони здоров’я. 3NB-22-07-2021-RX2-7.2. ч.2.

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: ТОВ «Др. Редді'с Лабораторіз» Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Київ, Україна, 03131, тел. +380444923173. Щодо зазначених в огляді застосувань комплексу В-вітамінів в комплексному менеджменті болю в спині, в усіх випадках маються на увазі стани, що супроводжуються недостатністю вітамінів В1, В6 і В12.


Витяг з інструкцій для медичного застосування лікарських засобів Нейробіон:

НЕЙРОБІОН (розчин для ін’єкцій). Код АТС А11D B. Препарати вітаміну В1 в комбінації з вітаміном В6 та/або вітаміном В12. СКЛАД: 1 ампула (3 мл) містить тіаміну гідрохлориду (вітамін В1) 100 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін В6) 100 мг, ціанокобаламіну (вітамін В12) 1 мг. ФАРМАКОДИНАМІКА. Терапевтичне застосування вітамінів В1, В6 і В12 компенсує їх недостатнє надходження з їжею і таким чином забезпечує наявність в організмі необхідної кількості коферментів. В експериментах на тваринах і в клінічних дослідженнях була показана антиноцицептивна дія вітамінів В1, В6 і В12. ПОКАЗАННЯ. Неврологічні захворювання, спричинені недостатністю вітамінів В1, В6 і В12 тяжкого ступеня, що не може бути усунута за допомогою пероральних засобів. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. По 1 ампулі на добу до зняття гострих симптомів. у випадках помірної тяжкості: по 1 ампулі 1-3 рази на тиждень. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин. Вітамін В1 протипоказаний при алергічних захворюваннях. Вітамін B6 протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки у стадії загострення (оскільки можливе підвищення кислотності шлункового соку). Вітамін B12 протипоказаний при еритремії, еритроцитозі, тромбоемболії. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. З боку нервової системи, травного тракту, імунної системи, інші. РП № UA/5409/02/01. Наказ МОЗУ № 1299 від 01.12.2016. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. за рецептом. ВИРОБНИК. Мерк Хелскеа КГаА, Німеччина; СЕНЕКСІ HSC, Франція. Заявник. Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ, Німеччина. Представлено в Україні «Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд», Індія.

НЕЙРОБІОН (таблетки). Код АТС А11D B. Препарати вітаміну В1 в комбінації з вітаміном В6 та/або вітаміном В12. СКЛАД: 1 таблетка містить тіаміну дисульфіду (вітаміну В1) 100 мг, піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) 200 мг, ціанокобаламіну (вітаміну В12) 200 мкг. ФАРМАКОДИНАМІКА. Застосування вітамінів B1, B6 та B12 у ряді больових моделей у щурів показало антиноцицептивну активність із переважаючою ефективністю такої комбінації над прийомом окремих компонентів. ПОКАЗАННЯ. Неврологічні захворювання, викликані дефіцитом вітамінів групи B. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Рекомендована доза становить 1 таблетку на добу. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин; застосування дітям та підліткам через високий вміст активних речовин. Вітамін В6 протипоказано застосовувати при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки у стадії загострення (оскільки можливе підвищення кислотності шлункового соку). Вітамін B12 протипоказано застосовувати при еритремії, еритроцитозі, тромбоемболії. Вітамін В1 протипоказано застосовувати у пацієнтів з алергічними захворюваннями в разі реакції гіперчутливості на вітамін В1. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. З боку нервової системи, травного тракту, імунної системи, інші. РП № UA/5409/01/01. Наказ МОЗУ №1299 від 01.12.2016. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом. ВИРОБНИК. Пі енд Джі Хелс Острія ГмбХ енд Ко. ОГ, Австрія. Заявник. Пі енд Джі Хелс Джермані ГмбХ, Німеччина. Представлено в Україні «Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд», Індія.