EN UA

ПРАКТИКА

Телефармацевтика та її роль у системі охорони здоров'я

ПРАКТИКА
Медпрактика
5 хв. читати
26 квітня, 2022
коронавірус

З XX століття інформаційні та телекомунікаційні технології розвиваються стрімкими темпами, що неминуче позначилося на підходах до надання медичної допомоги у низці країн. На тлі доступності Інтернету більш обізнаним користувачам захотілося мати можливість звертатися до більшої кількості медичних фахівців. Надання належної медичної допомоги у сільській місцевості утруднено через відсутність кваліфікованого персоналу та служб [1]. Пандемія COVID-19 вплинула на системи охорони здоров'я та здоров'я людей у ​​всьому світі. В результаті як розвинені, так і країни, що розвиваються, зіткнулися з новими проблемами [2].

Через введення заходів соціального дистанціювання багато людей втратили можливість фізично відвідувати аптеки, а скорочення штатних співробітників та перехід провізорів на віддалену роботу додатково обмежили їхню взаємодію з пацієнтами [3]. Сучасні технології стали перспективним способом подолання перешкод на шляху надання медичної допомоги. Однією з таких технологій є телемедицина [1]. Під час поширення COVID-19 спостерігалося зростання використання телемедицини, включаючи телефармацевтику [4].

У зв'язку з різким поширенням коронавірусної інфекції та вимогами щодо дотримання карантину та соціального дистанціювання потреба у використанні телефармацевтики посилилася. Незабаром було визначено роль телефармацевтики як інструмента, що дозволяє подолати проблеми, пов'язані з пандемією, і одночасно забезпечити належну якість медичної допомоги [3].

Телефармацевтика дозволяє віддалено взаємодіяти з медичними установами, у тому числі з питань санітарної освіти, постановки діагнозу, надання клінічних та неклінічних послуг та багато іншого. Послуги телемедицини надаються лікарями, а телефармацевтикою займаються провізори. Під час пандемії COVID-19 у всьому світі спостерігалося значне зростання популярності телефармацевтичних послуг. Заклики до перебування вдома та дотримання соціальної дистанції (немедикаментозні стратегії) через ЗМІ та засоби зв'язку сприяли зниженню потенційного ризику інфікування [4, 5].

 

Що таке телефармацевтика?

Телефармацевтика визначається як надання фармацевтичних послуг за допомогою відео- та конференц-зв'язку (Skype, Zoom) людям, які не можуть безпосередньо контактувати з співробітниками аптеки [5]. Відповідно до визначення Національної асоціації фармацевтичних рад, телефармацевтика - це «дистанційне надання фармацевтичної допомоги пацієнтам з використанням телекомунікаційних та інформаційних технологій» [6].

Таким чином, телефармацевтика - це інноваційний метод надання фармацевтичної допомоги, зокрема людям, які живуть у віддалених сільських районах. Це полегшує надання медичних послуг, таких як консультування пацієнтів, аналіз лікарських препаратів, що приймаються, допомога в прийнятті рішень і підтвердження провізором рецептів для пацієнтів, що знаходяться далеко від медичного центру, аптеки або лікарні [1].

 

Принцип реалізації телефармацевтичних послуг

Подібно до традиційної аптеки, рецепти надходять через систему управління аптекою (PMS). Програмне забезпечення для телефармацевтики інтегроване з PMS, що дозволяє фармацевтам, які працюють на віддаленій ділянці видачі лікарських препаратів, зосередитися на обробці рецептів. Після надходження рецепту в аптеку фармацевт готує препарати до перевірки провізором перед видачею.

Фармацевт робить знімки таблеток, етикеток, флаконів та рецептів із зазначенням номера партії та дати закінчення терміну придатності та реєструє їх разом із профілем пацієнта у програмі, до якої має доступ провізор. Після перевірки кожного рецепта у системі зберігається журнал аудиту. Перевіряючи рецепт, провізор аналізує препарати, які приймає пацієнт, на предмет лікарських взаємодій та розвитку інших можливих проблем.

Після того, як провізор перегляне зображення, він схвалює чи відхиляє заявку. Якщо провізор відхиляє заявку, він залишає відмітку про невідповідність для фармацевта. Якщо заявка схвалена, провізор повідомляє фармацевта, і той упаковує лікарські препарати і готує їх для передачі пацієнту. Перед видачею пацієнту призначеного препарату фармацевт повинен зателефонувати йому по відеозв'язку в режимі реального часу [7].

 

Які бувають види телефармацевтики?

1. Стаціонарна телефармацевтика

У стаціонарній телефармацевтиці провізор, перебуваючи у виділеному місці, віддалено реєструє замовлення для аптеки в лікарні, а також перевіряє замовлення на лікарські препарати до їх введення пацієнту персоналом лікарні. Це дозволяє переглядати та перевіряти замовлення на лікарські препарати в режимі реального часу. Крім того, щоб забезпечити підтримку стаціонарної аптеки в години пік, провізори, що працюють віддалено, можуть за необхідності бути залучені до роботи в будь-який час доби.

2. Віддалене консультування

У цьому випадку провізори консультують пацієнтів за допомогою телекомунікаційних технологій, наприклад, у форматі інтерактивної відеосесії в режимі реального часу. Провізори можуть надавати консультаційні та інші фармацевтичні послуги пацієнтам за допомогою онлайн-відеодзвінків. Крім того, технології віддаленого зв'язку також забезпечують широкі можливості комунікації, такі як взаємодія з провізорами, консультації при виписці та спеціалізоване консультування.

3. Приготування розчинів для внутрішньовенного введення

До цієї категорії належать препарати, які необхідно додати у дозованій формі у флакон місткістю 50 мл або більше з рідиною для внутрішньовенного введення. З використанням телефармацевтики в чистій кімнаті для приготування розчинів для внутрішньовенного введення лікарняні аптеки можуть знизити фінансові та тимчасові витрати. Це дозволить їм зосередитися на інших медичних заходах і видах діяльності, що приносять дохід.

4. Віддалений відпуск лікарських препаратів

У даному випадку провізор за допомогою телефармацевтики виконує свої обов'язки (перевірку рецептів і контроль роботи фармацевта) віддалено за допомогою телекомунікаційних технологій, співпрацюючи з сертифікованим фармацевтом, що знаходиться в традиційній роздрібній ліцензованій аптеці. Такий напрямок телефармацевтики використовується в аптеках при амбулаторних установах та в громадських роздрібних аптеках.

Це дозволяє знизити частоту повторної госпіталізації за рахунок кращого дотримання приписаного режиму терапії, підвищити фінансові показники та покращити якість обслуговування пацієнтів. Використання телефармацевтики в такий спосіб дає можливість медичним установам організовувати роздрібні аптеки там, де відкриття традиційної аптеки недоцільно [8].

 

Роль провізора в телефармацевтиці                                                                                                                 

Провізори відіграють важливу роль у телефармацевтиці з погляду надання фармацевтичних послуг, оскільки вони забезпечують високоякісну медичну допомогу, консультуючи пацієнтів та проводячи аналіз лікарських препаратів. Зі зростанням кількості пацієнтів із тяжкими захворюваннями у всьому світі залученість провізорів до телефармацевтики також зростає. Це дозволяє стимулювати дотримання запропонованого режиму терапії та покращити моніторинг, сприяючи простежуваності, зниженню частоти розвитку побічних ефектів та скоєння помилок при прийомі лікарських препаратів, а також зменшенню вартості терапії та ймовірності неуспішності лікування.

Незважаючи на відмінності в системах охорони здоров'я між країнами, моделі телефармацевтики, де головна роль приділяється провізорам, виявляються успішними. Інші моделі телефармацевтики, що виключають участь провізорів, не передбачають офіційного аналізу застосування препаратів або консультування пацієнтів [1].

 

Клінічні переваги телефармацевтики

Телефармацевтика зберігає весь спектр можливостей традиційної аптеки, а також дозволяє мінімізувати помилки, спричинені людським фактором, і підвищити ефективність робочого процесу, при цьому вона доступна в регіонах, де організація традиційних аптек недоцільна з фінансової точки зору [10]. Телефармацевтика широко використовується в аптечній практиці і володіє широким спектром інших потенційних переваг, які розглянуті нижче.

1. Ефективне консультування пацієнтів

Телефармацевтика дозволяє досягти більшої задоволеності пацієнтів за рахунок консультації провізора та скорочення часу, необхідного для отримання лікарського препарату. Через більшу тривалість консультацій, а також для забезпечення більшої конфіденційності провізори рекомендують використовувати веб-камери [1]. Наприклад, консультація пацієнтів провізорами щодо застосування інгалятора за допомогою короткого інтерактивного відео виявилася зрозумілішою, ніж письмові інструкції на упаковці інгалятора [11].

2. Вирішення проблеми нестачі провізорів

Медичні центри, лікарні та клініки в сільській місцевості стикаються з нестачею місцевих аптек, де б лікарські препарати відпускалися без участі провізора. Телефармацевтика дозволяє вирішити проблему нестачі провізорів у сільській місцевості та розширює доступ пацієнтів до фармацевтичних послуг та препаратів.

Крім того, вона полегшує роботу у складні організаційні періоди, коли заміна провізора та надання екстреної допомоги можуть бути недоступні, а також під час відпустки працівника, у неробочий час, у вихідні дні та під час надзвичайних ситуацій.

3. Економічні переваги

Телефармацевтика має цілу низку фінансових переваг, оскільки відкриття нової аптеки обходиться дуже дорого порівняно з витратами, пов'язаними з наймом фармацевтів та встановленням обладнання для телефармацевтики. Без можливостей телефармацевтики більше 60% пацієнтів з низьким доходом зіштовхнулися б із проблемою доступу до лікарських препаратів. Крім цього, телефармацевтика економить витрати на відрядження і час.

4. Задоволеність пацієнтів

Доступність інформації та лікарських препаратів для пацієнтів у сільській місцевості за допомогою телемедицини підвищує їхню задоволеність. Однією з головних перешкод є те, що пацієнти похилого віку не відвідують аптеку, оскільки не хочуть далеко їздити. Телефармацевтика дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські препарати, не здійснюючи далеких поїздок, що підвищує задоволеність та довіру до системи охорони здоров'я.

5. Підвищення доступу до медичних послуг

Доступність медичних послуг у віддалених районах є основною перевагою телефармацевтики [1]. Крім того, під час пандемії COVID-19 пацієнту часто потрібна консультація або подальше спостереження, проте через необхідність фізичного дистанціювання або самоізоляції особисте спілкування неможливе. І в цьому випадку на допомогу приходить дистанційне консультування, яке ефективне як для пацієнта, так і для провізора [12].

За допомогою телефармацевтики провізори можуть підвищити якість послуг, що надаються пацієнтам, які, перебуваючи у віддалених районах, не мають доступу до великих медичних установ. Крім того, за допомогою різних телекомунікаційних технологій телефармацевтика забезпечує можливість консультування та навчання пацієнтів у віддалених регіонах, а також проведення аналізу застосування лікарських засобів [1].

 

Заключення

Після спалаху коронавірусної інфекції провізори і фармацевти зіткнулися з численними проблемами, проте цей період також відкрив їм нові можливості для поліпшення та розширення своєї роботи. Однією з таких областей є телефармацевтика - надання аптечних послуг за допомогою технологій відеоконференц- або телефонного зв'язку [12]. У цьому випадку провізор використовує телекомунікаційні технології для контролю різних аспектів роботи аптеки та надання якісних послуг пацієнтам [3].

Досягнення в галузі сучасних технологій дозволяють використовувати програмне забезпечення для віддаленого відпуску лікарських препаратів, забезпечуючи найвищий рівень безпеки для фармацевтів, пацієнтів і провізорів [10]. На тлі запровадження самоізоляції та карантину, які дозволили зняти нормативні перешкоди, зросла популярність віртуальних послуг та телемедицини. На початку пандемії телефармацевтиці приділялася велика увага, оскільки надання віддалених медичних послуг було важливо для забезпечення безпеки пацієнтів, які перебувають вдома [11].

Впровадження телефармацевтики стане важливою віхою в забезпеченні здоров'я для всіх і може бути ефективним інструментом надання медичної допомоги під час пандемії в рамках системи охорони здоров'я в цілому [13]. Провізорам, які надають пацієнтам послуги з призначення лікарських препаратів, лікування хронічних захворювань та інші послуги, що не потребують особистих зустрічей, слід активніше використовувати технології телефонного зв'язку, телемедицини та телефармацевтики [11].

Щоб продовжити використання телефармацевтики та розширення її доступності, провізори мають виступати за затвердження цієї практики у законодавчому порядку. Виробникам лікарських препаратів може знадобитися проведення певних заходів для створення надійних платформ, які пацієнти та аптеки використовуватимуть для взаємодії один з одним. Крім того, провізорам і пацієнтам важливо отримати відповідні знання в області телефармацевтики [3]. Майбутнє телефармацевтики виглядає цілком оптимістичним та має значний потенціал для перетворень у наданні аптечних та медичних послуг [11, 14].

 

Список літератури

1. Poudel A, Nissen LM. Telepharmacy: a pharmacist’s perspective on the clinical benefits and challenges. Integrated Pharmacy Research & Practice. 2016;5:75–82.

2. Ibrahim OM, Ibrahim RM, Z Al Meslamani A, Al Mazrouei N. Role of telepharmacy in pharmacist counselling to coronavirus disease 2019 patients and medication dispensing errors. Journal of telemedicine and telecare. 2020 Oct 15:1357633X20964347.

3. Unni EJ, Patel K, Beazer IR, Hung M. Telepharmacy during COVID-19: A Scoping Review. Pharmacy. 2021 Dec;9(4):183.

4. 6 Things to Know About Telepharmacy During COVID-19. Доступ за посиланням: https://blog.cureatr.com/6-things-to-know-about-telepharmacy-during-covid-19 (дата звернення: 7 березня 2022 р.).

5. Telepharmacy: the future of pharmacy in India. Доступ за посиланням: https://www.iimtindia.net/Blog/tele-pharmacy-future-of-pharmacy-in-india/#:~:text=Telepharmacy%20is%20the%20accurate%20delivery,have%20direct%20contact%20with%20pharmacists (дата звернення: 7 березня 2022 р.).

6. Pallavi Kurra. Telepharmacy: A Benefaction For Rural Healthcare Types of Tele Pharmacy. THE PHARMA REVIEW MARCH–APRIL 2019.

7. How Telepharmacy Works: 4 Simple Steps. Доступ за посиланням: https://blog.telepharm.com/how-telepharmacy-works-4-simple-steps#:~:text=A%20telepharmacy%20operates%20like%20a,errors%20than%20traditional%20retail%20pharmacies (дата звернення: 8 березня 2022 р.).

8. The 4 Different Types of Telepharmacy. Доступ за посиланням: https://blog.telepharm.com/the-4-different-types-of-telepharmacy (дата звернення: 7 березня 2022 р.).

9. Bynum A, Hopkins D, Thomas A, Copeland N, Irwin C. The effect of telepharmacy counseling on metered-dose inhaler technique among adolescents with asthma in rural Arkansas. Telemedicine Journal and e-Health. 2001 Sep 1;7(3):207–17.

10. The 10 Most Frequently Asked Questions About Telepharmacy. Доступ за посиланням:

https://blog.telepharm.com/the-10-most-frequently-asked-questions-about-telepharmacy (дата звернення: 11 березня 2022 р.).

11. What is Telepharmacy and Why Its Time is Now. Доступ за посиланням: https://blog.cureatr.com/what-is-telepharmacy-and-why-its-time-is-now (дата звернення: 7 березня 2022 р.).

12. Killeen RM, Grindrod K, Ong SW. Innovations in practice: Telepharmacy’s time has arrived. Canadian Pharmacists Journal/Revue des Pharmaciens du Canada. 2020 Sep;153(5):252–5.

13. Ameri A, Salmanizadeh F, Bahaadinbeigy K. Tele-pharmacy: A new opportunity for consultation during the COVID-19 pandemic. Health Policy and Technology. 2020 Sep;9(3):281–2.

14. 4 of the Top Benefits of Telepharmacy. Доступ за посиланням: https://blog.cureatr.com/4-of-the-top-benefits-of-telepharmacy (дата звернення: 8 березня 2022 р.).

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді ua en ru

Завантаження данних ..