EN UA

НАУКА

Оцінка безпеки золедронової кислоти для серцево-судинної системи при застосуванні у пацієнтів із первинним остеопорозом

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
29 січня, 2024

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Застосування золедронової кислоти може призвести до підвищення ризику розвитку фібриляції передсердь та аритмії у жінок із первинним остеопорозом. Водночас ризик розвитку ускладнень ССЗ, пов'язаний із застосуванням золедронової кислоти у чоловіків, залишається незрозумілим.

золедронова кислота

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Мета даного систематичного огляду та метааналізу полягала у вивченні профілю безпеки золедронової кислоти, що широко застосовується в лікуванні первинного остопорозу, для серцево-судинної системи.

Методологія

В рамках даного дослідження вивчали рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) за участю пацієнтів з остеопорозом, які приймали золедронову кислоту або плацебо. Систематичний пошук проводили за такими базами даних, як ICTRP, ClinicalTrials.gov, PubMed, Національна китайська база даних інфраструктури наукових праць, Embase, Web of Science, Scopus та Кокрейнівського центрального реєстру контрольованих досліджень (Cochrane CENTRAL). Відповідно до рекомендацій, викладених у документі «Переважні параметри звітності для систематичних оглядів та мета-аналізу» (PRISMA), збір даних про характеристики досліджень, ризик систематичної помилки та кінцеві точки, що становлять інтерес, виконували два дослідники.

Результати

За результатами пошуку було знайдено 32 361 записи. Після виключення невідповідних записів в аналіз було включено дев'ять РКД. Загальне відношення ризиків (ВР) для розвитку ускладнень серцево-судинних захворювань (ССЗ), пов'язаних із застосуванням золедронової кислоти, при первинному остеопорозі порівняно з плацебо склало 1,15 (95% ДІ: 1,05–1,26, I2 = 12 %).

Тим не менш, ризик розвитку тяжких ускладнень ССЗ (MACE) при застосуванні золедронової кислоти (ВР: 1,03, 95% ДІ: 0,89-1,18, I2 = 21%) не досяг статистичної значущості. Можливо, це було зумовлено результатами, отриманими для фібриляції передсердь (ВР: 1,21, 95% ДІ: 0,99–1,47, I2 = 0%), на відміну від підвищеного відносного ризику розвитку аритмії (ВР: 1,30 , 95% ДІ: 1,11-1,52, I2 = 34%).

Таким чином, хоча загальний ризик розвитку ускладнень ССЗ, пов'язаний із застосуванням золедронової кислоти для лікування первинного остеопорозу, не є статистично значущим, підвищений відносний ризик розвитку фібриляції передсердь та аритмії потребує подальшого вивчення.

Висновок

У жінок з первинним остеопорозом застосування золедронової кислоти призводило до підвищення ризику розвитку фібриляції передсердь та аритмії порівняно з плацебо, незалежно від MACE, стенокардії та серцевої недостатності. Результати, отримані для чоловіків з первинним остеопорозом, слід інтерпретувати обережно через невеликий розмір вибірки. Ризик розвитку ускладнень ССЗ, пов'язаний із застосуванням золедронової кислоти в цій популяції, залишається незрозумілим.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..