EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
люмбалгія люмбалгія
люмбалгія люмбалгія

Було проведено проспективне рандомізоване дослідження з метою оцінки ефективності застосування фокусної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ФЕУХТ) у пацієнтів з хронічною люмбалгією (ХЛ).

Дивитися все

Стендова доповідь

Застосування фокусної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії у поєднанні з програмою тренувань дозволяє ефективно знижувати інтенсивність болю у пацієнтів із хронічною люмбалгією.

Передумови до проведення дослідження

Було проведено проспективне рандомізоване дослідження з метою оцінки ефективності застосування фокусної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ФЕУХТ) у пацієнтів з хронічною люмбалгією (ХЛ).

Методологія

У цьому дослідженні з періодом спостереження тривалістю 3 місяці взяли участь 40 пацієнтів із дископатією на рівні хребців L5–S1 та стійкою ХЛ. Пацієнти пройшли рандомізацію для включення до двох груп: група A (середній вік: 42,3 ± 13,1 року, n = 20) та група B (середній вік: 45,4 ± 14 років, n = 20). Група A (основна група) отримувала лікування із застосуванням ФЕУХТ в ділянці попереково-крижового відділу хребта (0,15 мДж/мм2, 1000 імпульсів, 4 Гц). Група B (контрольна група) проходила процедуру імітації ФЕУХТ.

В обох групах протокол лікування включав стандартний тренінг для стабілізації корсету м'язів (45 хвилин, один раз на день, 5 днів на тиждень). Суб'єктивну інтенсивність болю вимірювали з використанням візуальної аналогової шкали (ВАШ) та шкали для оцінки інтенсивності болю Лайтінена (Laitinen Pain Scale, LPS); функціональний статус визначали з використанням індексу інвалідизації Освестрі (Oswestry Disability Index, ODI). Оцінку виконували до та після проведення лікування, а також у період спостереження через 1 та 3 місяці після процедури ФЕУХТ.

Результати

Знеболювальний ефект (виміряний з використанням ВАШ та шкали LPS) був статистично значущим в обох групах. Однак у основній групі величина цього ефекту була статистично значно більше, ніж у групі з імітацією процедури. Негайно після проведення процедури ФЕУХТ було відзначено більш виразне зниження суб'єктивної інтенсивності болю (виміряної за ВАШ та шкалою LPS). Через 1 і 3 місяці після проведення процедури статистично значущих відмінностей між групами виявлено не було. Щодо функціонального статусу (оціненого за шкалою ODI), в обох групах спостерігався виразний ефект. Проте при порівнянні груп одна з одною різниця не досягала порогу статистичної значущості.

Висновок

У пацієнтів зі стійкою ХЛ застосування такого сучасного фізіотерапевтичного методу, як ФЕУХТ, у поєднанні з програмою тренувань, може бути корисним з точки зору зниження інтенсивності болю. Однак покращення функціонального статусу пацієнтів може бути незначним при проведенні такої терапії.

Джерело:

Medical Science Monitor

Стаття:

Efficacy of Focused Extracorporeal Shock Wave Therapy in Chronic Low Back Pain: A Prospective Randomized 3-Month Follow-Up Study

Автори:

Katarzyna Rajfur і співавт.

Коментарі (0)

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: