EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
зубний біль зубний біль
зубний біль зубний біль

Що нового?

Порівняно з трамадолом сокристал трамадолу та целекоксибу забезпечує більш виражене полегшення гострого болю помірної та сильної інтенсивності після видалення третього моляра, що потребує висічення кістки.

У рандомізованому дослідженні III фази (STARDOM1) сокристал трамадолу та целекоксибу (СТЦ) забезпечував більш виражене полегшення болю після щелепно-лицьової операції порівняно з трамадолом або плацебо при більш сприятливому співвідношенні користі та ризику порівняно з трамадолом. Це багатоцентрове подвійне сліпе дослідження III фази було проведено для вивчення ефективності та безпеки СТЦ порівняно з трамадолом при помірному та сильному болю, що виникає протягом 72 годин після планового видалення третього моляра, що передбачає висічення кістки.

Загалом 726 дорослих пацієнтів були рандомізовані в одну з п'яти груп у співвідношенні 2: 2: 2: 2: 1. Учасники в цих групах отримували СТЦ внутрішньо двічі на добу в дозах 100 мг (44 мг рац-трамадолу гідрохлорида та 56 мг целекоксибу; n = 164), 150 мг (66/84 мг; n = 160) або 200 мг (88/112 мг; n = 160), трамадол у дозі 100 мг чотири рази на добу (n = 159) або плацебо чотири рази на добу (n = 83). Учасники у групах застосування СТЦ також отримували плацебо двічі на добу. Повна вибірка для аналізу включала всіх добровольців, які пройшли рандомізацію.

Основною кінцевою точкою була сумарна різниця в оцінках інтенсивності болю за перші 4 години (SPID0-4), що визначається з використанням аналогової візуальної шкали (ВАШ). Ключові додаткові кінцеві точки включали частку пацієнтів, які відповіли на лікування, які досягли зниження інтенсивності болю як мінімум на 50% через 4 години, а також використання резервної терапії. Оцінка безпеки включала моніторинг небажаних явищ, лабораторних показників та оцінок за шкалою дистресу, пов'язаного з опіоїдами (OR-SDS).

Застосування СТЦ у всіх дозах перевищувало плацебо як щодо основної, так і ключових додаткових кінцевих точок (p < 0,001). Крім того, СТЦ перевершував трамадол щодо SPID0-4 (з різницею середніх методом найменших квадратів (95% довірчий інтервал (ДІ)), розрахованої в коварійному аналізі (ANCOVA): -37,1 (-56,5, -17,6 ), -40,2 (-59,7, -20,6) та -41,7 (-61,2, -22,2) для СТЦ у дозі 100, 150 та 200 мг відповідно; за частотою зниження інтенсивності болю як мінімум на 50% через 4 години.

Частка пацієнтів, які відповіли на лікування, зі зниженням інтенсивності болю як мінімум на 50% через 4 години склала 32,9% (СТЦ у дозі 100 мг), 33,8% (СТЦ у дозі 150 мг), 40,6% (СТЦ у дозі 200 мг), 20,1% (трамадол) і 7,2% (плацебо). Більш того, використання резервної терапії було статистично значуще нижче в групах застосування СТЦ у дозах 100 мг (p = 0,013) і 200 мг (p = 0,003) порівняно з групою застосування трамадолу. У групі монотерапії трамадолом частота розвитку небажаних явищ та оцінки за шкалою OR-SDS були найбільшими.

Джерело:

Advances in Therapy

Стаття:

Co-crystal of Tramadol-Celecoxib Versus Tramadol or Placebo for Acute Moderate-to-Severe Pain After Oral Surgery: Randomized, Double-Blind, Phase 3 Trial (STARDOM1)

Автори:

Richard Langford та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді ru en ua
Спробуй: