EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
хронічний поліпозний риносинусит хронічний поліпозний риносинусит
хронічний поліпозний риносинусит хронічний поліпозний риносинусит

Що нового?

У пацієнтів із хронічним риносинуситом із поліпами носа терапія доксицикліном покращує результати ендоскопічної операції.

Згідно з результатами недавнього дослідження, проведеного Dr. Do Hyun Kim та співавт., які опубліковані в журналі European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, у пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом (ХПРС) терапія доксицикліном забезпечує кращі результати операції порівняно зі стандартними методами лікування.

Для порівняння впливу застосування доксицикліну (тетрациклінового антибіотика) та стандартних методів лікування у пацієнтів з рефрактерним ХПРС дослідники провели розширений пошук у 6 базах даних станом на вересень 2023 року. Мета аналізу полягала в оцінці зниження вираженості симптомів рефрактерного хронічного синуситу у групі застосування доксицикліну та контрольній групі.

У пацієнтів з ХПРС терапія доксицикліном призводила до зниження вираженості симптомів рецидивуючого поліпозу та запалення. Зокрема, застосування доксицикліну призводило до статистично значущого зниження значень таких ключових показників, як оцінка за шкалою Лунда-Кенеді (ЛK), оцінка виразності назального поліпозу, суб'єктивна оцінка результату хвороб носа і приносових пазух (SNOT), і оцінка вираженості назальної обструкції.

Також під час лікування доксицикліном у різні тимчасові точки (наприкінці лікування та через 4 та 8 тижнів після лікування) кількість назальних поліпів скорочувалася. Більше того, під час та наприкінці лікування було відзначено покращення оцінки за шкалою ЛК. У групі лікування спостерігалася тенденція до зниження значень SNOT з часом, що свідчило про стійке полегшення синоназальних симптомів. Під час лікування було відзначено зменшення ступеня закладеності носа, яке зберігалося протягом 4 тижнів.

Джерело:

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Стаття:

A comparison of doxycycline and conventional treatments of refractory chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a systematic review and meta-analysis

Автори:

Do Hyun Kim та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: