EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
інфекція H. pylori інфекція H. pylori
інфекція H. pylori інфекція H. pylori

Що нового?

Двокомпонентна терапія високими дозами ілапразолу та амоксициліну протягом 14 днів не менш ефективна, ніж чотирикомпонентна терапія на основі препаратів вісмуту, супроводжується меншою кількістю побічних ефектів та покращує дотримання режиму лікування пацієнтами з інфекцією, спричиненою H.pylori.

У дослідженні, проведеному Jianping Cheng та співавт., було встановлено, що 14-денна двокомпонентна терапія (ДКТ) високими дозами ілапразолу та амоксициліну є високоефективним та безпечним варіантом лікування при ерадикації H.pylori та покращує дотримання режиму лікування пацієнтами порівняно з чотирьохкомпонентною терапією (ЧКТ) на основі препаратів вісмуту. Мета дослідження полягала у порівнянні застосування ДКТ та ЧКТ як основний варіант лікування пацієнтів з хелікобактерною інфекцією. У це проспективне одноцентрове рандомізоване контрольоване клінічне дослідження було послідовно включено 225 пацієнтів з інфекцією, викликаною H.pylori.

Пацієнтів рандомізували в групу ДКТ (ілапразол 10 мг 2 р/добу, амоксицилін 1000 мг 3р/добу) або групу ЧКТ (вісмуту алюмінат в гранулах 2,6 г 3 р/добу, ілапразол 5 мг 2 р/добу, кларитроміцин 500 мг 2 р/добу) протягом 14 днів. Ефективність ерадикації патогену оцінювали за допомогою аналізу 13C-сечовини у повітрі, що видихається, через 4 тижня після лікування. Основною кінцевою точкою в дослідженні була частота ерадикації H.pylori, а додатковими кінцевими точками показники безпеки і дотримання режиму лікування пацієнтами.

Із 228 пацієнтів, що пройшли скриніг, рандомізували 225 учасників. В аналізі даних, що виконується з припущення, що всі пацієнти отримали призначене лікування (ITT-аналізі), та в аналізі відповідно до протоколу (PP-аналіз) частота ерадикації патогену в групах застосування ДКТ та ЧКТ склала 76,3% та 61,3 % відповідно (p = 0,015). Порівняно з групою застосування ЧКТ, у пацієнтів, які отримували ДКТ, частота розвитку небажаних явищ була нижчою (27,2% та 81,8%, p==0,002). Найбільш частим небажаним явищем був гіркий присмак у роті (3,5% і 60,4%, p<0,001).

Статистично значущі відмінності за показником дотримання режиму лікування між двома групами були відсутні (89,5% і 92,8%, p=0,264). При проведенні 14-денної ДКТ було відзначено більш високу ефективність за показником ерадикації H.pylori та більш високу безпеку та прихильність пацієнтів до лікування порівняно з ЧКТ. Таким чином, ДКТ може стати безпечним та ефективним альтернативним варіантом лікування пацієнтів з інфекцією, спричиненою H.pylori. Крім того, отримані результати вказують на можливість застосування 14-денної ДКТ як емпіричну терапію першої лінії.

 

Джерело:

Frontiers in Pharmacology

Стаття:

Efficacy and safety of high-dose ilaprazole-amoxicillin dual therapy for Helicobacter pylori eradication: a prospective, single-center, randomized trial

Автори:

Jianping Cheng та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: