EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
лікування післяопераційного болю лікування післяопераційного болю
лікування післяопераційного болю лікування післяопераційного болю

Що нового?

Оцінка рівня ключових маркерів запалення через 5 років після тотального ендопротезування колінного суглоба може допомогти зрозуміти механізми розвитку болю в довгостроковій перспективі.

Rocco Giordano та співавт. в ході першого у своєму роді дослідження вивчали складний взаємозв'язок між запаленням та хронічним болем після ендопротезування колінного суглоба.

Результати дослідження, опублікованого в престижному журналі European Journal of Pharmacology, вказують на те, що у групи пацієнтів із сильним хронічним післяопераційним болем, високим ступенем катастрофізації болю та функціональними порушеннями запалення низького ступеня тяжкості може зберігатися навіть через 5 років після операції.

У пацієнтів, які перенесли ендопротезування колінного суглоба, хронічний післяопераційний біль залишається серйозною проблемою, проте проведено недостатньо досліджень з метою оцінки специфічних факторів запалення, що сприяють розвитку довгострокових ускладнень болю. Для усунення прогалини у знаннях у цьому пошуковому дослідженні було поставлено дві мети: оцінити рівень ряду маркерів запалення через 5 років після хірургічного втручання на колінному суглобі у пацієнтів з різною інтенсивністю болю та вивчити можливі взаємозв'язки між рівнями цих маркерів та клінічною інтенсивністю болю, а також когнітивними та функціональними наслідками.

Було проаналізовано рівні 44 маркерів запалення у зразках плазми крові 76 пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання на колінному суглобі (43 жінки та 33 чоловіки). Інтенсивність болю оцінювали з використанням візуальної аналогової шкали (ВАШ), а функціональні та когнітивні аспекти - за допомогою оксфордської шкали оцінки функцій колінного суглоба (OKS) і шкали катастрофізації болю (PCS) відповідно. На підставі цих оцінок/показників пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання на колінному суглобі, розподілили на групи з високим або низьким рівнем для оцінки зв'язку з маркерами запалення.

Згідно з результатами аналізу на основі кореляції Пірсона, 12 біомаркерів корелювали з оцінкою за ВАШ, 4 - з оцінкою за PCS і 3 - з оцінкою по OKS (статистична значимість при p < 0,05). Крім того, в ході дослідження були виявлені виражені зміни в експресії маркерів у пацієнтів із сильним хронічним післяопераційним болем, високим ступенем катастрофізації болю та низькими показниками функціональності порівняно з пацієнтами з менш вираженими симптомами.

У пацієнтів з високою та низькою вираженістю хронічного післяопераційного болю розрізнялися рівні 4 маркерів, у пацієнтів з високим і низьким ступенем катастрофізації — рівні 3 маркерів і у пацієнтів з низькими показниками функціональності — рівні 3 маркерів.

Джерело:

European Journal of Pharmacology

Стаття:

A potential link between inflammatory profiles, clinical pain, pain catastrophizing and long-term outcomes after total knee arthroplasty surgery

Автори:

Rocco Giordano та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: