EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
біль у плечі біль у плечі
біль у плечі біль у плечі

Що нового?

У пацієнтів із SLAP-пошкодженням II типу низькоінтенсивна лазерна терапія була більш ефективна в зниженні інтенсивності болю, зменшенні ступеня інвалідизації та розширенні діапазону рухів плеча в порівнянні зі стандартною фізіотерапією.

Згідно з результатами рандомізованого контрольованого дослідження, опублікованими в журналі Journal of Health and Rehabilitation Research, низькоінтенсивна лазерна терапія (LLLT) перевершує стандартну фізіотерапію за ефективністю в поліпшенні діапазону рухів плеча, зменшенні ступеня інвалідизації та полегшенні болю у пацієнтів з відривом верхньої частини суглобової губи плечового суглоба, пов'язаної з сухожиллям довгої головки біцепса (SLAP). Мета дослідження полягала у вивченні ефективності стандартної фізіотерапії та LLLT у пацієнтів із SLAP-пошкодженням II типу.

Очікуваний розмір вибірки склав 52 учасників з поправкою на очікувану частоту вибування 20%, в результаті чого загальний розмір вибірки склав 62 учасників, рівномірно розподілених по 31 учасників в кожну групу. Критеріями включення в дослідження відповідали чоловіки і жінки у віці від 50 до 70 років з діагностованим SLAP-ушкодженням II типу і з оцінкою за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) вище 3. Для включення в дослідження був потрібний діагноз лікаря, ортопеда, хірурга.

Учасники були розподілені до групи А на отримання стандартної фізіотерапії до групи B на отримання LLLT. Оцінку інтенсивності болю з використанням індексу болю в плечі та інвалідизації (SPADI) та діапазону рухів плеча проводили на початковому рівні, на 4-му тижні лікування та 8-му тижні лікування у всіх пацієнтів. Що стосується віку, середнє значення та стандартне відхилення склали 1,8387±0,77875 у групі стандартної фізіотерапії та 1,8065±0,79244 у групі LLLT.

При порівнянні середніх загальних оцінок за SPADI на 8-му тижні оцінки вони склали 58,3226±4,57083 і 50,3871±4,85577 відповідно. Було виявлено статистично значущу середню різницю, що склала 7,935, на користь LLLT. Також у групі LLLT спостерігалося значне покращення показників інших кінцевих точок, таких як діапазон рухів плеча та ступінь інтенсивності болю. Отже, у пацієнтів із SLAP-пошкодженням LLLT забезпечувала більш виражений ефект у полегшенні болю, зменшенні інвалідизації та покращенні діапазону рухів плеча.

Однак покращення діапазону рухів відведення плеча було порівнянним в обох групах. Крім того, як у групі LLLT, так і у групі стандартної фізіотерапії було виявлено суттєві покращення порівняно з вихідним рівнем. Слід зазначити, що в групі стандартної фізіотерапії без додавання LLLT не спостерігалося суттєвого поліпшення загальної оцінки індексу болю в плечі та інвалідизації.

Джерело:

Journal of Health and Rehabilitation Research

Стаття:

Effects of Low-Level Laser Therapy on Shoulder Pain, Functional Disability and Range of Motion in Patients with Type II Slap Tear

Автори:

Fasih Ahmed та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: