EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
гострий біль гострий біль
гострий біль гострий біль

Що нового?

У пацієнтів похилого віку застосування кеторолаку в зменшеній дозі - 15 мг внутрішньовенно або 30 мг внутрішньом’язово - не викликає підвищеної потреби в екстреному знеболюванні порівняно з дозами 30 мг внутрішньовенно або 60 мг внутрішньом’язово.

Згідно з результатами ретроспективного аналізу медичних карт, застосування кеторолаку для парентерального введення в дозах 15 мг внутрішньовенно (в/в) і 30 мг внутрішньом'язово (в/м) у літніх пацієнтів може підвищити впевненість практикуючих лікарів в ефективності полегшення болю і одночасно знизити ймовірність розвитку небажаних явищ, пов'язаних з лікуванням гострого болю Мета дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності застосування кеторолаку для парентерального введення у низьких та високих дозах для лікування гострого болю.

До дослідження були включені літні пацієнти відділення невідкладної допомоги (у віці 65 років), які отримували кеторолак для парентерального введення. Учасників розділили на дві групи залежно від дози: 15 мг в/в або 30 мг в/м і 30 мг в/в або 60 мг в/м. Основною кінцевою точкою була оцінка аналгетичної ефективності кеторолаку в цих дозах шляхом вимірювання потреби в додатковому знеболюванні протягом періоду від 30 хв до 2 годин після введення.

Додатковими кінцевими точками були зміна оцінок інтенсивності болю та частота розвитку поширених небажаних явищ, пов'язаних із застосуванням кеторолаку. З 312 добровольців 260 отримували кеторолак в дозі 15 мг внутрішньовенно або 30 мг внутрішньовенно, а решта 52 — у дозі 30 мг внутрішньовенно або 60 мг в/м. Основна кінцева точка була досягнута у 7 з 52 учасників (13,5 %), які отримували кеторолак у дозі 30 мг внутрішньовенно або 60 мг внутрішньовенно, і у 17 з 260 учасників (6,5 %), які отримували кеторолак у дозі 15 мг внутрішньовенно або 30 мг внутрішньовенно; відношення шансів (ВШ) склало 2,22.

Середня зміна оцінок інтенсивності болю склала 2,9 (± 3,1) у осіб, які отримували кеторолак у дозі 30 мг внутрішньовенно або 60 мг внутрішньовенно, і 2,8 (± 2,9) у осіб, які отримували кеторолак у дозі 15 мг в/в або 30 мг в/м. В обох групах частота розвитку небажаних явищ була низькою. Зниження оцінок інтенсивності болю статистично значимо не відрізнялося між пацієнтами, які отримували кеторолак в дозі 15 мг в/в або 30 мг в/м і 30 мг в/в або 60 мг в/м.

При застосуванні кеторолаку в дозі 15 мг в/в або 30 мг в/м не спостерігалося підвищеної необхідності в екстреній аналгезії порівняно з дозами кеторолаку 30 мг в/в або 60 мг в/м. З іншого боку, статистично значимо більшого зниження оцінок інтенсивності болю виявлено не було. Отримані результати, що охоплюють осіб віком 65 років, розширюють концепцію ефекту максимальної дози, пов'язаного із застосуванням кеторолаку.

Джерело:

Cureus

Стаття:

Safety and Efficacy of Low-Dose Versus High-Dose Parenteral Ketorolac for Acute Pain Relief in patients 65 Years and Older in the Emergency Department

Автори:

Emma Platt і співавт.

Коментарі (1)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: