EN UA

НОВИНИ

Раціональний вибір між кетопрофеном у формі пластиру та ібупрофеном у формі таблеток при лікуванні болю у пацієнтів з пульпітом?

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
16 вересня, 2023

Що нового?

Трансдермальні пластирі з кетопрофеном співставно з конвенційним ібупрофеном у формі таблеток знижує інтенсивність болю після ендодонтичного втручання у пацієнтів з незворотним пульпітом.

незворотній пульпіт

Згідно з результатами рандомізованого клінічного дослідження, ефективність знеболювання (з точки зору мінімізації больових відчуттів після ендодонтичного втручання) у пацієнтів з пульпітом при застосуванні трансдермального пластиру з кетопрофеном (ТПК) була  порівнянна зі знеболювальною ефективністю ібупрофену у формі звичайних таблеток .

У дослідження були включені 64 пацієнти з незворотним пульпітом перших і других нижніх молярів, рандомізовані в дві групи методом блокової рандомізації зі стратифікацією, по 32 добровольці в кожній групі. Пацієнти у контрольній групі протягом одного дня приймали ібупрофен внутрішньо у дозі 400 мг з інтервалом 6 годин. Пацієнти в експериментальній групі використовували ТПК із дозою препарату 60 мг кожні 6 годин.

Інтенсивність болю оцінювали за допомогою числової рейтингової шкали (ЧРШ) перед ендодонтичним втручанням та у певних часових точках: через 2, 4, 8, 12, 24 та 48 годин після втручання. Отримані дані аналізували із застосуванням U-критерію Манна-Уітні, критерію Стьюдента та узагальненого оцінного рівняння (α = 0,05). Статистично значущих відмінностей у результатах оцінки інтенсивності болю між групами на початковому рівні або у будь-якій часовій точці після втручання не було виявлено.

Через 2-10 та 10-48 годин після втручання в обох групах спостерігалося значне зниження інтенсивності болю. При поєднанні факторів часу та групи лікування статистично значущого впливу на інтенсивність післяопераційного болю в періоди часу, що оцінюються, не зазначалося, що свідчить про стабільну динаміку зниження інтенсивності болю в обох групах протягом усього періоду спостереження.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..