EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
Згідно з результатами дослідження, генетичні фактори хронічного болю в спині мають слабкий зв'язок зі статтю і віком Згідно з результатами дослідження, генетичні фактори хронічного болю в спині мають слабкий зв'язок зі статтю і віком
Згідно з результатами дослідження, генетичні фактори хронічного болю в спині мають слабкий зв'язок зі статтю і віком Згідно з результатами дослідження, генетичні фактори хронічного болю в спині мають слабкий зв'язок зі статтю і віком

Що нового?

Було встановлено, що генетичні чинники хронічного болю в спині мають слабкий зв'язок зі статтю і віком.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Pain, генетичний компонент при хронічному болі в спині має слабкий зв'язок зі статтю і віком. В ході ряду досліджень відзначалися гендерні відмінності в відношенні хронічного болю в спині, при цьому у жінок частіше спостерігаються більш високі показники захворюваності та тяжкості захворювання, а також більш слабка відповідь на терапію. Крім того, відзначено, що генетичні чинники залежать від віку, однак повну оцінку даної залежності не проводили.

Тому для хронічного болю в спині (який визначається як біль в спині, що триває не менше 3 місяців) дослідники провели повногеномний пошук асоціацій по віковим і статевим групам і оцінку зв'язку одиничного нуклеотидного поліморфізму зі статтю.

У це дослідження були включені дані в цілому 202 077 чоловіків і 237 754 жінок європейського походження з Біобанку Великобританії. В цілому у чоловіків і жінок були виявлені 2 і 7 неперехресних локусів по всьому геному відповідно. В 4 незалежних когортах був виявлений реплікований локус, специфічний для чоловічої статі, на хромосомі 10 поруч з геном SPOCK2.

Всього було виявлено 4 локуси, що продемонстрували зв'язок одиничного нуклеотидного поліморфізму зі статтю. Однак у жодного з них формальної реплікації не відзначалося. Успадковуваність, яка пояснюється однонуклеотидним поліморфізм, була вищою у жінок (0,079 в порівнянні з 0,067 у чоловіків). Між статями спостерігалася висока, хоча і не повна, генетична кореляція (r = 0,838 ± 0,041).

Генетична кореляція між статями щодо хронічного болю в спині знижувалася з віком (0,544 ± 0,157 у учасників літнього віку і 0,858 ± 0,049 у молодих учасників). У чоловіків спостерігалася більш виразна генетична кореляція між хронічним болем в спині і діагнозом дегенерації міжхребцевого диска, дані про який зібрані зі слів пацієнта, в порівнянні з жінками (0,889 і 0,638 відповідно).

Автори зробили висновок, що результати дослідження дають уявлення про можливі причини зв'язку віку і статі з епідеміологією і патофізіологією хронічного болю в спині та інших анатомічних структурах.

Джерело:

Pain

Стаття:

Sex- and age-specific genetic analysis of chronic back pain

Автори:

Maxim B. Freidin і співавт.

Коментарі (0)

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: