EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
неврологія неврологія
неврологія неврологія

Результати нового дослідження вказують на те, що відкладення амілоїду-β в мозку, навіть у людей, які дожили до похилого віку зі збереженими когнітивними процесами, не є частиною нормального старіння, а пов’язане зі стоншенням кори і зниженням когнітивного функціонування.

Дивитися все

Гловні тези

Стендова доповідь

Результати нового дослідження вказують на те, що відкладення амілоїду-β в мозку, навіть у людей, які дожили до похилого віку зі збереженими когнітивними процесами, не є частиною нормального старіння, а пов’язане зі стоншенням кори і зниженням когнітивного функціонування.

Передумови до проведення дослідження

Актуальність і мета дослідження

Бляшки амілоїду-β вважаються патологічним субстратом хвороби Альцгеймера, але часто спостерігаються і у когнітивно здорових дорослих осіб. Взаємозв’язки амілоїдної патології зі структурними порушеннями і зниженням когнітивних функцій у найстаршому віці ще менш зрозумілі. Атрофія медіальної скроневої частки вважається ключовою структурною ознакою амілоїдної патології, але у найстарших людей поширені інші причини атрофії медіальної скроневої кори, як-от склероз гіпокампу, цереброваскулярне захворювання, патологія TDP-43 і пов’язана зі старінням тау-астрогліопатія (ARTAG). Досі залишається незрозумілим, як аномальне відкладення амілоїду-β пов’язане зі зниженням когнітивних функцій у людей старше 90 років і якою мірою такі ефекти опосередковані атрофією кори.

Група Wiesje Pelkmans з Амстердамського університету в співпраці з колегами з Лондону, Маастрихту та Каролінського інституту в Стокгольмі дослідила, чи пов’язана амілоїдна патологія зі зниженням когнітивних функцій у осіб старше 90 років. Додатково вивчали, чи вплив амілоїду на зниження когнітивних функцій був незалежним, чи опосередкованим змінами товщини кори мозку.

 

Учасники

Особи з нормальними когнітивними функціями, які пройшли позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для кількісного визначення амілоїду-β, були відібрані з популяції дослідження EMIF-AD, яке проводилося в Медичному центрі Амстердамського університету. Нормальне когнітивне здоров’я визначали як нульову оцінку за клінічним рейтингом деменції (CDR) і оцінку ≥26 балів за міні-тестом оцінки психічного стану (MMSE). Учасники (n = 57) мали середній вік 92,7 року (від 88 до 102 років). Більшу частину становили жінки (63%). Група наявності аномального амілоїду за даними ПЕТ-сканування (Aβ+, n = 19) і група його відсутності (Aβ- n = 38) не відрізнялися за віком, статтю, носійством APOE e4, анамнезом судинних захворювань або роками освіти.

Один перегляд вмісту

Зв’язки амілоїдного статусу та товщини кори з наступним когнітивним зниженням

У цьому дослідженні найстарших людей із початково збереженим когнітивним функціонуванням Pelkmans з колегами виявили, що амілоїд-β був пов’язаний із більш різким зниженням пам’яті та швидкості обробки інформації протягом наступних 1,5 років. Ці результати підтверджують думку, що і амілоїд-β, і атрофія мозку чинять згубний вплив на когнітивне функціонування і відрізняються від нормального старіння. Амілоїдна аномалія вказує на нейродегенеративний процес, який навіть у найстарших людей з очевидно високим резервом здоров’я призводить до зниження когнітивних функцій. Крім того, патології, не пов’язані з амілоїдом, також можуть сприяти когнітивному спаду у найстарших. Зокрема, менша товщина медіальної та латеральної скроневої кори була пов’язана з подальшим зниженням функцій пам’яті та мови незалежно від Aβ. Результати Pelkmans та співавторів узгоджуються з даними іншого перехресного зрізу, які показують лише незначний вплив патології Аβ на пізнання на доклінічній стадії хвороби Альцгеймера, і це підтримує гіпотезу, що зміни в когнітивних функціях відбуваються відносно пізно в патофізіологічному каскаді хвороби Альцгеймера. Згодом відмінності між Aβ+ та Aβ- особами ставали все більшими, оскільки суб’єкти Ab+ демонстрували більш різке зниження пам’яті та швидкості обробки інформації.

Крім того, на початковому етапі у Aβ+ осіб виявилася тонша кора в парагіпокампальній та орбітофронтальній областях порівняно з Aβ-, що узгоджується з іншими дослідженнями, які демонструють зв’язок між Aβ та атрофією сірої речовини. Однак, хоча раніше атрофія гіпокампу вважалася тісно пов’язаною зі зниженням пам’яті, і визначалася як сильний і ранній предиктор переходу в деменцію, Pelkmans з колегами не спостерігали жодних відмінностей між групами Aβ+ та Aβ- в об’ємі гіпокампу. Можливо, інші патологічні фактори, такі як склероз гіпокампу, патологія TDP-43, ARTAG, первинна вікова таупатія (PART) та цереброваскулярні захворювання, можуть сприяти атрофії в цих областях, які в літньому віці стають все більш поширеними. Альтернативні патології також можуть пояснити спостереження, що тонша медіальна та латеральна скронева кора пов’язана з подальшим зниженням пам’яті та мови незалежно від статусу Aβ.

Джерело

    Wiesje Pelkmans, Nienke Legdeur, Mara Ten Kate, et al. Amyloid-β, cortical thickness, and subsequent cognitive decline in cognitively normal oldest-old. Ann Clin Transl Neurol. 2021 Feb;8(2):348-358. doi: 10.1002/acn3.51273. Epub 2021 Jan 9.

    Доступ за посиланням (15.07.2023): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33421355/

    Дана інформація є узагальненою та не може використовуватись для лікування.

    Дана інформація публікується за сприяння ТОВ «Др. Редді‘с Лабораторіз». За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: ТОВ «Др. Редді'с Лабораторіз» Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Київ, Україна, 03131, тел. +380444923173

    8COG-05-07-2023-Rx2-9.4

Клінічний висновок

У підсумку, висновки цього дослідження сприяють кращому розумінню ролі відкладення амілоїду-β в когнітивному зниженні у найстарших людей, і дозволяють припустити, що навіть в такому поважному віці амілоїдна аномалія не є доброякісною ознакою старіння мозку.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді ua
Спробуй: