EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
когнітивні порушення когнітивні порушення
когнітивні порушення когнітивні порушення

Нове дослідження, результати якого були опубліковані в JAMA Neurology, демонструє, що як короткий, так і тривалий сон у літніх людей пов'язаний з порушенням когнітивних функцій. Однак за даними нейровізуалізації лише короткий сон пов'язаний з більшим накопиченням амілоїда бета (Aβ) в головному мозку.

Передумови та методи дослідження

Старіння часто супроводжується змінами сну, які дуже різняться між людьми. Попередні дослідження виявили зв'язок між переривчастим сном та когнітивним зниженням і хворобою Альцгеймера (ХА). Тривалість сну також впливає на когнітивне здоров’я. Короткий сон пов'язаний з більшим накопиченням бета-амілоїду, що розглядається як доклінічна стадія ХА. Однак, невеликі розміри виборок та низька поширеність даних про тривалий сон заважали розумінню потенційно різних наслідків між коротким та тривалим сном.

Дослідники на чолі з Джозефом Р. Віннером, докторантом з неврології в Стенфордському університеті (Каліфорнія, США) проаналізували дані багатоцентрового дослідження антиамілоїдного лікування при безсимптомній хворобі Альцгеймера (А4), з клінічними центрами в Австралії, Канаді, Японії та США.

Учасники були у віці від 65 до 85 років і мали нормальний рівень когнітивних функцій. В цілому, 6763 особи були обстежені, а 4486 пройшли ПЕТ-сканування з радіоміткою фтором-18 для визначення бета-амілоїду.

Оскільки утворення бета-амілоїду і тривалість сну варіюються між етнічними групами, дослідники враховували расову чи етнічну приналежність, про яку повідомляли особи, як коваріанту в аналізі.

Для оцінки різних когнітивних доменів учасники виконували тести MMSE, DSST, тест на логічну пам’ять з затримкою відтворення, тест вибіркового згадування з вільним відтворенням та підказками (FCSRT).

Також враховували суб’єктивні оцінки когнітивних функцій за допомогою індексу когнітивних функцій (CFI), які надавали окремо учасники та їх партнери. Депресивні симптоми вимірювали за шкалою геріатричної депресії (GDS).

Доктор Віннер з колегами поставили за мету відповісти на питання, яку роль відіграє тривалість сну у накопиченні амілоїду β у мозку, когнітивних показниках та факторах способу життя у контексті здорового старіння?

Всього до аналізу було включено 4417 учасників дослідження А4. У цій популяції 59% складали жінки, а середній вік становив 71,3 року. Короткий час сну визначали як 6 годин або менше, а тривалий сон - як 9 годин або більше.

U-подібний зв’язок

В результаті проведених аналізів тривалість сну ≤6 годин або ≥9 годин була пов'язана з виразними, хоча й різними дефіцитами когнітивних функцій, а також з більш виразними симптомами депресії, вищим індексом маси тіла та денною сонливістю. Коротка тривалість сну була пов'язана зі зниженням переважно в домені пам'яті. Тривалий сон був пов'язаний з погіршенням продуктивності в різних когнітивних сферах.

Серед учасників з коротким сном показник MMSE був на 0,08 бали нижче (P = 0,04), а результат тесту логічної пам'яті із затримкою згадування був на 0,23 бали нижче (P = 0,03), ніж у учасників з нормальною тривалістю сну. Люди з коротким сном також мали меншу ймовірність досягти максимального загального результату відтворення в тесті FCSRT порівняно з учасниками з нормальним сном (Р = 0,01).

У групі тривалого сну показник DSST був на 1,17 бали нижчим, ніж у групі нормальної тривалості сну (P = 0,02). Крім того, учасники з короткою тривалістю сну показали на 0,73 бали кращі результати вільного відтворення в тесті FCSRT, ніж учасники з тривалим сном (P = 0,04).

Тривалість сну також була пов'язана з суб'єктивними оцінками когнітивних функцій. Кожна додаткова година тривалості сну була пов'язана із зниженням показника CFI на 0,06 бали, що свідчило про кращу самооцінку когнітивного функціонування (P = 0,03). Як короткий, так і тривалий сон був пов'язаний з погіршенням самооцінки когнітивних функцій (P <, 001 для кожної асоціації).

Крім того, симптоми депресії мали лінійний зв’язок з меншою тривалістю сну. Кожна додаткова година сну була пов'язана зі зниженням на 0,06 бали оцінки за шкалою GDS, що свідчить про меншу кількість симптомів депресії (P = 0,005). Учасники з коротким сном та з тривалим сном повідомили про більшу кількість симптомів депресії, ніж учасники з нормальною тривалістю сну.

Більш високе навантаження Аβ мало значущий зв’язок з меншою кількістю годин нічного сну. Кожна наступна година сну була пов'язана зі зниженням на 0,01 стандартного коефіцієнту поглинання амілоїду ПЕТ (Р = 0,005). Лише коротка тривалість сну була пов'язана із збільшенням навантаження Аβ.

В основі лежать різні процеси.  

Провідний дослідник Джозеф Р. Віннер в інтерв’ю Medscape Medical News прокоментував результати та їх клінічне значення:

«Група з коротким сном мала результати тестування, які досить чітко відповідали хворобі Альцгеймера. Група, яка довго спала, зазнала гірших результатів у тестах на виконавчу функцію, що може свідчити про те, що у них відмінні основні процеси захворювання від групи з коротким сном».

«Бажано виявити, з яким біомаркером пов'язаний тривалий сон, подібно до того як короткий сон асоціюється з бета-амілоїдом. Однак, оскільки серед загальної популяції є лише невеликий відсоток людей, які сплять довше звичайного, у дослідженнях з біомаркерами дійсно важко отримати відповідь на це питання».

«Попередні дослідження виявили зв'язок між тривалим сном і деменцією, а наші результати показують, що форма деменції не є хворобою Альцгеймера», - додав Віннер.

В цілому, результати підкреслюють важливість моніторингу сну у здорових літніх людей. «Якщо у пацієнта проблеми зі сном або відчувається, що вони сплять менше, ніж їм потрібно, це може бути показником ризику їх захворювання», - сказав Віннер. Такі втручання, як когнітивно-поведінкова терапія, можуть поліпшити сон. «Безумовно, сон - це те, що люди можуть покращити, і я думаю, що це важливий привід для розмови медичних працівників зі своїми пацієнтами».

 

 

Джерела:

1. Joseph R. Winer; Kacie D. Deters; Gabriel Kennedy, et al. Association of Short and Long Sleep Duration With Amyloid-β Burden and Cognition in Aging  JAMA Neurol. Published online August 30, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.2876 Доступ за посиланням (21.08.2023): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459862/

2. Too Little, Too Much Sleep Tied to Impaired Cognition. Erik Greb September 15, 2021 Доступ за посиланням (21.08.2023): https://www.medscape.com/viewarticle/958794#vp_2

 

Дана інформація є узагальненою та не може використовуватись для лікування. 

12COG-21-08-2023-Rx2-9.4

Дивитися все

Що нового?

Попередні дослідження виявили зв'язок між тривалим сном і деменцією, а наші результати показують, що форма деменції не є хворобою Альцгеймера.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді ua
Спробуй: