EN UA

НАУКА

Оцінка інтенсивності болю та потреби в аналгетиках після процедури скейлінгу та згладжування кореня у пацієнтів з періодонтитом

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
11 вересня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

У пацієнтів з періодонтитом II та III стадій, яким показано процедуру скейлінгу та згладжування кореня, сприйняття болю значною мірою пов'язане із застосуванням анальгетиків та рівнем тривоги.

зубний біль

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Було проведено проспективне дослідження, щоб оцінити, як змінюються сприйняття болю та потреба в анальгетиках після процедури скейлінгу та згладжування кореня (SRP) у пацієнтів із періодонтитом.

Методологія

Перед початком SRP оцінювали різні параметри періодонту, включаючи клінічний рівень прикріплення ясен (CAL), індекс кровоточивості при зондуванні (BOP) та глибину при зондуванні (PD). Крім того, проводили оцінку рівня тривоги з використанням модифікованого опитувальника для оцінки страху стоматологічних процедур (MDAS). Після проведення SRP сприйняття болю пацієнтом оцінювали за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ) у різні моменти часу: через 2, 4, 8, 24 та 48 годин після лікування періодонтиту.

Для оцінки інтенсивності болю за допомогою ВАШ використовували такі порогові точки: 0 = відсутність болю, 1–4 = легкий біль, 4–6 = помірний біль та 7–10 = сильний біль. У разі нестерпного болю добровольцям було наказано приймати анальгетики. Зв'язок між усіма залежними змінними та сприйняттям болю пацієнтами аналізували за допомогою багатовимірної логістичної регресії. Для оцінки сприйняття болю через різні часові проміжки використовували непараметричний критерій Фрідмана.

Результати

У дослідженні взяли участь 52 пацієнти, у тому числі 20 жінок і 32 чоловіки, середній вік яких склав 43,10 ± 12,33 років. Результати багатофакторного аналізу свідчили про статистично значущий зв'язок між сприйняттям болю та оцінкою MDAS та потребою в анальгетиках. Однак статистично значущого зв'язку інших клінічних змінних із сприйняттям болю виявлено не було. У ході аналізу за допомогою критерію Фрідмана було продемонстровано статистично значущу кореляцію між сприйняттям болю та часом оцінки.

Висновок

Сприйняття болю після процедури SRP статистично значуще пов'язане як із застосуванням анальгетиків, так і з рівнем тривоги.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..