EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
целіакія целіакія
целіакія целіакія

Мета проведення цього рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження (Профілактика целіакії за допомогою пробіотиків (Celiac Disease Prevention with Probiotics, CiPP)) полягала у вивченні впливу Lactiplantibacillus plantarum HEAL9 і Lacticaseibacillus paracasei 8700 мікроорганізмів роду Blastocystis.

Дивитися все

Стендова доповідь

У дітей з целіакією, яка є аутоімунним захворюванням, найпростіші одноклітинні зустрічаються рідко, а їх колонізація залишається стабільною, незважаючи на прийом пробіотиків.

Передумови до проведення дослідження

Мета проведення цього рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження (Профілактика целіакії за допомогою пробіотиків (Celiac Disease Prevention with Probiotics, CiPP)) полягала у вивченні впливу Lactiplantibacillus plantarum HEAL9 і Lacticaseibacillus paracasei 8700 мікроорганізмів роду Blastocystis.

Методологія

Зразки калу були взяті у 78 дітей з діагнозом аутоімунна целіакія, включених у подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне дослідження. Дітей рандомізували в групу комбінації добавок L.plantarumHEAL9 і L.paracasei8700:2 (n=38) або в групу плацебо (n=40). Загалом було ретроспективно досліджено 227 зразків калу, зібраних на вихідному рівні, через 3 та 6 місяців під час втручання.

Аналіз включав кількісне визначення Blastocystis методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (ПЛР) з підтипіруванням, виконаним з використанням масово-паралельного секвенування ампліконів. Крім того, ідентифікацію інших одноклітинних паразитів проводили за допомогою нецільового секвенування амплікону 18S рДНК та ПЛР у режимі реального часу. Наявність взаємодії між паразитами та мікробіомом оцінювали шляхом профілювання області V3-V4 16S рДНК.

Результати

Було виявлено три окремі види одноклітинних найпростіших, при цьому частота виявлення мікроорганізмів виду Dientamoeba fragilis (23,1%, 18 з 78 дітей) була найвищою, за якими слідували Blastocystis (15,4%, 12 з 78 дітей) і представники роду Entamo (2,6%, 2 з 78). Прийом пробіотиків не вплинув на чисельність цих найпростіших, і вона залишалася постійною з часом. Присутність цих найпростіших була пов'язана з підвищеною різноманітністю мікробіома, яку оцінювали за декількома показниками.

На бактеріальний склад вплинула присутність найпростіших; зокрема, позитивний результат тесту на Blastocystis обернено корелював з Akkermansia (як на рівні роду, так і на більш високому таксономічному рівні), Romboutsia та Faecalibacterium. Аналогічно, позитивний результат тесту на D. fragilis обернено корелював з сімействами Coriobacteriaceae і Enterobacteriaceae, а також з родами Granulicatella, Ruminococcus, Lachnoclostridium, Faecalibacterium і Flavonifractor.

Висновок

Частота виявлення найпростіших одноклітинних у дітей з аутоімунною целіакією мінімальна. Незважаючи на прийом пробіотиків, колонізація залишалася постійною та була пов'язана з підвищеною різноманітністю фекального мікробіома, хоча була відзначена зворотна кореляція з деякими корисними бактеріями.

Джерело:

Parasites & Vectors

Стаття:

Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lacticaseibacillus paracasei supplementation on the single-cell fecal parasitome in children with celiac disease autoimmunity: a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial

Автори:

Jakub Hurych та співавт.

Коментарі (0)

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: