EN UA

НАУКА

Вплив підвищення прихильності до лікування на успішність ерадикації H. pylori

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
02 вересня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Підвищення прихильності до лікування є значущим фактором, що сприяє підвищенню частоти ерадикації H. pylori.

інфекція H. pylori

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Метою систематичного огляду та метааналізу рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) було вивчення впливу підвищення прихильності до лікування на успішність ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori) у країнах, що розвиваються.

Методологія

Для збору необхідних даних з відповідних РКД було проведено систематичний огляд баз даних публікацій. Основну увагу приділяли вивченню впливу підвищення прихильності до лікування частоту ерадикації. Після цього було проведено метааналіз для оцінки сукупного відносного ризику або зваженої середньої різниці з відповідними 95 % довірчими інтервалами.

Результати

Було проаналізовано дані 19 РКД за участю 3286 добровольців. Для підвищення прихильності використовували різні стратегії, зокрема соціальні програмні продукти, текстові повідомлення, телефонні дзвінки та особисту комунікацію. У порівнянні з контрольною групою у пацієнтів у групі застосування посилених заходів підвищення прихильності, було відзначено підвищення прихильності до лікування, більш високу частоту ерадикації H. pylori, більш високу частоту полегшення симптомів, більш високу задоволеність, більш високу частоту поінформованості про хворобу та зменшення загальної частоти розвитку небажаних явищ (див. таблицю 1).

Висновок

У країнах, що розвиваються, підвищення прихильності до лікування призводить до підвищення частоти ерадикації H. pylori.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..