EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
біль під час пологів біль під час пологів
біль під час пологів біль під час пологів

Що нового?

Виконання епідуральної аналгезії є безпечним і дозволяє статистично значуще знизити інтенсивність болю при пологах у другому триместрі.

Згідно з результатами проспективного нерандомізованого одноцентрового контрольованого дослідження, у породіль, яким виконували епідуральну аналгезію, досягалося статистично значуще зменшення оцінки інтенсивності болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), що свідчить про ефективність епідуральної аналгезії з точки зору зниження інтенсивності болю при пологах.

Мета цього дослідження полягала в оцінці ефективності епідуральної аналгезії для полегшення болю під час пологів у другому триместрі. У дослідження були включені жінки, що народжували вперше, яким було показано штучну стимуляцію пологів у другому триместрі вагітності. Для індукції пологів в амніотичну порожнину вводили етакридину лактат і призначали міфепристон для прийому всередину. Учасниць дослідження розділили на групу з виконанням епідуральної аналгезії (n = 30) та групу без виконання епідуральної аналгезії (n = 30). Основними кінцевими точками у дослідженні були результати подальшого спостереження та оцінка інтенсивності болю за ВАШ. Додатковими кінцевими точками були тривалість пологів та клінічні показники у вигляді відносних величин.

В обох групах вагінальна індукція пологів пройшла успішно. До застосування аналгезії клінічно значущих відмінностей оцінок інтенсивності болю за ВАШ між групами учасниць не виявлено. Однак під час пологів, а також після застосування аналгезії оцінка інтенсивності болю за ВАШ у групі з виконанням епідуральної аналгезії була статистично значно нижча, ніж у групі без виконання епідуральної аналгезії. Різниця середніх витрат на госпіталізацію між групами дослідження була клінічно значущою (див. таблицю 1).

Обсяг залишкової тканини плаценти, тривалість госпіталізації в днях, тривалість застосування антибіотиків у днях, вміст С-реактивного білка, концентрація гемоглобіну на другу добу, частота інтранатальних травм, кровотечі об'ємом ≥500 мл та післяпологової кровотечі, а також тривалість пологів у групах дослідження. не розрізнялися. Люмбалгія та біль у спині, інтенсивність яких знижувалася після відпочинку, протягом періоду до 3 місяців після пологів спостерігалися лише у трьох пацієнток.

Під час госпіталізації розвитку небажаних явищ, пов'язаних з епідуральною аналгезією, не було зазначено. Таким чином, епідуральна аналгезія є перспективним варіантом усунення болю при пологах у другому триместрі.

Джерело:

Medicine (Baltimore)

Стаття:

Evaluation efficacy and safety of epidural analgesia in second-trimester induced labor: A single-center, prospective, non-randomized, controlled study

Автори:

Yong Zeng і співавт.

Коментарі (0)

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ua ru
Спробуй: