EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
виразковий коліт виразковий коліт
виразковий коліт виразковий коліт

Що нового?

У дітей із хворобою Крона та виразковим колітом є кореляція між аліментарним статусом та тривалістю захворювання, а також особливостями клінічної картини на момент встановлення діагнозу.

Результати перехресного дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports, вказують, що у пацієнтів дитячого віку із запальними захворюваннями кишечника (ЗЗК) існує кореляція між аліментарним статусом та такими факторами, як тривалість захворювання та особливості клінічної картини на момент встановлення діагнозу.

Мета цього дослідження полягала в оцінці аліментарного статусу у пацієнтів із ЗЗК на основі різних антропометричних показників, а також у вивченні кореляції аліментарного статусу з тривалістю захворювання та відповідними особливостями клінічної картини.

Були проаналізовані дані 41 дитини з хворобою Крона (ХК) та 29 дітей з виразковим колітом (ВК) за перші три місяці з моменту встановлення діагнозу; середній вік пацієнтів становив 13,1 року (діапазон: 5,2–18,0 року). Значення антропометричних показників, включаючи зріст, коло середини плеча, індекс маси тіла (ІМТ), масу тіла та товщину трьох шкірних складок, були скориговані з урахуванням віку та статі на основі національних стандартів.

В рамках аналізу вивчали взаємозв'язок між антропометричними показниками та тривалістю захворювання, локалізацією вогнищ ураження, симптомами та результатами досліджень крові. В обох групах пацієнтів було виявлено значно нижчі значення ІМТ порівняно з контрольною популяцією. При цьому за результатами вимірювань у сфері рук аліментарний статус у дітей із ХК був набагато гіршим.

При ХК найкращий аліментарний статус був у першу чергу пов'язаний з більш високою тривалістю захворювання і, меншою мірою, з наявністю уражень у періанальній ділянці, позакишкових проявів та залучення до патологічного процесу тонкого кишечника.

При ВК поганий аліментарний статус був пов'язаний лише з наявністю анемії на момент встановлення діагнозу. Отримані результати свідчать, що аліментарний статус у дітей із ЗЗК залежить від тривалості захворювання та клінічної картини.

Джерело:

Scientific Reports

Стаття:

Nutritional status of pediatric patients with inflammatory bowel diseases is related to disease duration and clinical picture at diagnosis

Автори:

Katarzyna Pawłowska-Seredyńska та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: