EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
ішіас біль ішіас біль
ішіас біль ішіас біль

Що нового?

У пацієнтів з гострим ішіасом (тривалість менше 8 тижнів) трансфорамінальне епідуральне введення глюкокортикостероїдів (ГКС) забезпечує зниження інтенсивності болю в ногах та обсягу застосування опіоїдів.

Результати нещодавнього рандомізованого контрольованого дослідження, проведеного у двох голландських лікарнях, вказують, що трансфорамінальні епідуральні ін'єкції кортикостероїдів (метилпреднізолон у поєднанні з левобупівакаїном) супроводжується ефективним зниженням інтенсивності болю в ногах у пацієнтів з ішіасом. У дослідженні вивчали ефективність ін'єкцій кортикостероїдів у пацієнтів з гострим ішіасом тривалістю менше 8 тижнів.

У рамках дослідження 141 пацієнт був рандомізований в одну з наступних трьох груп:

(a) втручання 1: стандартне лікування у поєднанні з трансфорамінальними епідуральними ін'єкціями кортикостероїдів (1 мл метилпреднізолону в концентрації 40 мг/мл і 1 мл 0,5% левобупівакаїну);

(b) втручання 2: стандартне лікування у поєднанні з трансфорамінальними епідуральними ін'єкціями (1 мл 0,5 % левобупівакаїну та 1 мл 0,9 % розчину NaCl);

(c) контрольна група: стандартне лікування, включаючи прийом знеболювальних препаратів внутрішньо у поєднанні з фізіотерапією або без неї.

Комбіновані основні кінцеві точки, включаючи інтенсивність болю в спині та в ногах, фізичне функціонування та вирішення симптомів, оцінювали протягом періоду спостереження тривалістю 6 місяців. Результати оцінки комбінованих основних кінцевих точок не вказували на наявність статистично значимих відмінностей між групами дослідження, за винятком інтенсивності болю в ногах, яка була статистично значущою нижче в групі втручання 1 порівняно з контрольною групою. Хоча при оцінці додаткових кінцевих точок було виявлено деякі значні відмінності щодо задоволеності пацієнтів хірургічним втручанням та лікуванням, такі відмінності спостерігалися лише при порівнянні групи втручання з контрольною групою.

За результатами вторинного аналізу було виявлено значне зниження інтенсивності болю в ногах (на 50%) через 3 місяці в групі втручання1 порівняно з контрольною групою. Крім того, в обох групах проведення втручань було відмічено зниження обсягу застосування опіоїдів. Дослідники дійшли висновку, що, порівняно зі стандартним лікуванням, ін'єкційне трансфорамінальне епідуральне введення кортикостероїдів забезпечує статистично значуще зниження інтенсивності болю в ногах у пацієнтів з гострим ішіасом. Проте різниці між групами дослідження в оцінці по комбінованим основним кінцевим точкам були відсутні. Незважаючи на це, трансфорамінальне епідуральне введення кортикостероїдів було пов'язане зі зниженням обсягу застосування опіоїдів, що вказує на необхідність подальшого вивчення переваг застосування цієї терапевтичної опції.

Джерело:

The Clinical Journal of Pain

Стаття:

Effect of Transforaminal Epidural Corticosteroid Injections in Acute Sciatica: A Randomized Controlled Trial

Автори:

Bastiaan C Ter Meulen та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: