EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
панкреатит панкреатит
панкреатит панкреатит

Що нового?

У дітей гострий панкреатит пов'язаний з дисбактеріозом кишечника.

Значним проривом у цьому питанні стало нещодавно проведене новаторське дослідження, результати якого дають уявлення про взаємозв'язок між гострим панкреатитом (ГП) у дітей та дисбактеріозом кишечника. Гострий панкреатит у дітей, який, як відомо, пов'язаний із високим рівнем захворюваності, протягом тривалого часу не вивчався у комплексних дослідженнях, особливо спрямованих на розуміння факторів, що призводять до розвитку тяжких випадків. До цього дослідження, проведеного групою дитячих гастроентерологів, було включено 30 дітей віком до 21 року, госпіталізованих до центру високоспеціалізованої медичної допомоги з приводу першого нападу ГП.

Щоб визначити вихідний рівень, до дослідження також були включені 34 здорові добровольці (ЗД, контрольна група) з того ж регіону. Для вивчення таксономічного та функціонального профілю мікроорганізмів, присутніх у зразках калу учасників, використовували передовий метод дробового метагеномного секвенування. Демографічні характеристики пацієнтів у групах ГП та ЗД були порівняні.

Основні результати

  1. Відмінності в мікробному розмаїтті: у дослідженні було виявлено виражену різницю як в альфа-, так і у бета-різноманітності між дітьми з ГП і здоровими добровольцями. Альфа-різноманіття було статистично значуще нижче (-0,68±0,13, p<0,001), що вказувало на зміну складу мікрофлори кишечника. Щодо бета-різноманіття також спостерігалися суттєві відмінності (R2=0,13, p<0,001).
  2. Підвищення вмісту окремих видів мікроорганізмів при ГП: встановлено, що у дітей з ГП спостерігається підвищений вміст окремих видів мікроорганізмів, включаючи Ruminococcus gnavus (R.gnavus), Veillonella parvula (V.parvula), Enterococcus faecalis (E.faecalis) та Clostridium innocuum C. innocuum).
  3. Збагачення функціональних шляхів: у групі ГП були виявлені збагачені шляхи MetaCyc, пов'язані з метаболізмом амінокислот та бета-окисленням жирних кислот, що дає уявлення про функціональні зміни мікрофлори кишечника у дітей з ГП.
  4. Кореляція зі ступенем тяжкості ГП: між випадками ГП важкого та легкого ступеня були відзначені чіткі відмінності у бета-різноманітності (R2 = 0,06, p = 0,02). При тяжкому ГП було відзначено підвищений вміст таких видів мікроорганізмів, як E.faecalis та C.citroniae, що свідчить про потенційну кореляцію між профілями окремих видів мікроорганізмів та ступенем тяжкості ГП.

Результати дослідження підкреслюють факт розвитку дисбактеріозу кишечника у дітей з ГП, а також на його зв'язок зі ступенем тяжкості захворювання. Дослідники пропонують провести багатоцентрове дослідження для підтвердження цих результатів, яке може стати відправною точкою для розробки інтервенційних досліджень, спрямованих на зміну мікрофлори кишечнику для зниження тяжкості гострого панкреатиту у дітей.

Це інноваційне дослідження відкриває нові можливості для подальшого вивчення цілеспрямованих втручань, які можуть докорінно змінити лікування гострого панкреатиту у дітей. У міру того, як вчені все глибше вивчають взаємозв'язок між мікрофлорою кишечника та ГП у дітей, можливість революційних медичних досягнень стає дедалі ймовірнішою.

Джерело:

Digestive and Liver Disease

Стаття:

Acute pancreatitis is associated with gut dysbiosis in children

Автори:

Chinenye R Dike та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: