EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
люмбалгія люмбалгія
люмбалгія люмбалгія

Метою проведеного багатоцентрового рандомізованого відкритого дослідження з контролем активного препарату порівняння було вивчення ефективності застосування нейротропіну, лімапросту та їх комбінації в осіб зі стенозом спинномозкового каналу в поперековому відділі хребта, що супроводжується болем у спині.

Дивитися все

Гловні тези

У пацієнтів зі стенозом спинномозкового каналу, що супроводжується болем у спині, застосування небілкового екстракту (нейротропіну) у поєднанні з судинорозширювальним засобом (лімапростом) має адитивний позитивний ефект з точки зору зниження болю в спині та нижніх кінцівках, а також супроводжується підвищенням швидкості ходьби.

Передумови до проведення дослідження

Метою проведеного багатоцентрового рандомізованого відкритого дослідження з контролем активного препарату порівняння було вивчення ефективності застосування нейротропіну, лімапросту та їх комбінації в осіб зі стенозом спинномозкового каналу в поперековому відділі хребта, що супроводжується болем у спині.

Методологія

В рамках дослідження 64 пацієнти зі стенозом спинномозкового каналу в поперековому відділі хребта, що супроводжуються болем у спині, були рандомізовані в одну з трьох груп пероральної терапії: групу застосування нейротропіну або групу N (20 пацієнтів, середній вік: 76,2 роки), групу застосування лімапросту або групу L (20 пацієнтів, середній вік: 74,4 роки) та групу застосування комбінації нейротропін/лімапрост або групу NL (24 пацієнти, середній вік: 71,2 роки) протягом 12 тижнів.

Усі оцінки та обстеження проводили до початку застосування досліджуваних препаратів, а потім кожні 2 тижні після початку лікування. Було проведено збір даних за такими показниками: вік, стать, зріст, маса тіла, тривалість симптомів, дистанція, що долається при ходьбі до появи переміжної кульгавості, виразність стенозу спинномозкового каналу за даними магнітно-резонансної томографії і супутній прийом знеболювальних препаратів. Оцінку проводили за такими показниками:

• оцінка за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ),

• інтенсивність болю та оніміння в нижніх кінцівках,

• ходьба (швидкість ходьби, довжина кроку),

• оцінка рівноваги при вставанні / у статичному стані (тест рухової функції «встань та йди» з відліком часу (TUG) та тест із п'ятьма присіданнями (FTSST)),

• оцінка інтенсивності болю в спині / оцінки якості життя (індекс інвалідизації Освестрі (ODI), Європейський опитувальник для оцінки якості життя в 5 категоріях за 5 рівнями (EQ-5D-5L), шкала функціональних порушень Роланда - Морріса (RMDQ)),

• психологічний стан (самостійна оцінка стану за 13 пунктами – шкала катастрофізації болю (PCS) та опитувальник самоефективності при болю з 10 пунктів (PSEQ)).

• Небажані явища

Оцінку показників виконували на кожному візиті (з 2-го по 12-й тиждень) з їх порівнянням зі значеннями, отриманими на початковому рівні до початку лікування (0-й тиждень). Зміни вважали статистично значущими при p<0,05.

Результати

Між групами дослідження були статистично значущі відмінності характеристик пацієнтів, одночасно застосовуваних знеболювальних засобів, вихідних оцінок за ВАШ, рівноваги при ходьбі та оцінок, пов'язаних з якістю життя. Дані про статистично значущі зміни різних показників наведені нижче в таблиці 1.

Через 6 і 12 тижнів лікування було відзначено статистично значуще поліпшення при оцінці інтенсивності болю в нижніх кінцівках за ВАШ у групі L у порівнянні з групою NL і через 6 тижнів - при оцінці інтенсивності болю в спині за ВАШ у групі N у порівнянні з групою NL. У групі NL було відзначено статистично значуще підвищення швидкості ходьби через 2 тижні в порівнянні з групою N і через 6 тижнів у порівнянні з групою L. Через 8 тижнів у групі L спостерігалося статистично значуще зниження оцінок за шкалою RMDQ в порівнянні з групою NL.

Висновок

Застосування нейротропіну у поєднанні з лімапростом перевищує застосування цих препаратів у вигляді монотерапії за ефективністю відновлення нормальної швидкості ходьби. Лікування нейротропіном дозволяє знизити інтенсивність болю в спині, підвищити швидкість ходьби/збільшити довжину кроку та покращити рівновагу у статичному стані.

Джерело:

Pain and Therapy

Стаття:

Clinical Efficacy of Neurotropin for Lumbar Spinal Stenosis with Low Back Pain

Автори:

Yawara Eguchi і співавт.

Коментарі (1)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: