EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
респіраторно-синцитіальний вірус респіраторно-синцитіальний вірус
респіраторно-синцитіальний вірус респіраторно-синцитіальний вірус

У цьому рандомізованому дослідженні II фази вивчали безпеку введення вакцини RSVPreF3 для матерів та їх дітей, а також її імуногенні властивості. Крім того, проводили оцінку титрів антитіл до антигенів РСВ та нейтралізуючих антитіл (нАТ) у дітей, народжених імунізованими матерями.

Дивитися все

Гловні тези

Імунізація з введенням однієї дози експериментальної вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) (RSVPreF3) наприкінці 2-го і в 3-му триместрі вагітності добре переносилася і мала прийнятний профіль безпеки з точки зору розвитку небажаних явищ, пов'язаних з вагітністю і станом новонароджених , і навіть з погляду результатів вагітності.

Передумови до проведення дослідження

У цьому рандомізованому дослідженні II фази вивчали безпеку введення вакцини RSVPreF3 для матерів та їх дітей, а також її імуногенні властивості. Крім того, проводили оцінку титрів антитіл до антигенів РСВ та нейтралізуючих антитіл (нАТ) у дітей, народжених імунізованими матерями.

Методологія

Безпеку імунізації з введенням вакцини RSVPreF3 у дозі 60 або 120 мкг наприкінці 2-го та 3-го триместрів вагітності оцінювали за участю 213 здорових вагітних віком від 18 до 40 років. Обстеження матерів продовжували протягом 6 місяців після пологів, а їхніх дітей протягом перших кількох місяців життя. Імуногенність оцінювали до 43 дня після пологів у матерів і до 181 дня після народження у дітей.

Результати

Безпека імунізації з введенням вакцини RSVPreF3 була прийнятна, оскільки жодне з серйозних небажаних явищ як у вагітних, так і у дітей не було пов'язане із застосуванням вакцини, що вивчається. Основні показники, що вивчаються, були досягнуті в обох групах (введення вакцини RSVPreF3 в дозі 60 або 120 мкг).

• Через місяць після введення вакцини у матерів було виявлено підвищення титрів нАТ до антигенів підтипів РСВ-А та РСВ-В. Через 1 місяць після імунізації у матерів титри нАТ до антигену підтипу РСВ-A підвищилися у 12,7 та 14,9 раза, а до антигену підтипу РСВ-B – у 10,6 та 13,2 раза відповідно. На 43-й день після пологів титри нАТ зберігалися підвищеними у 8,9–10,0 рази порівняно зі значеннями до імунізації (див. рисунок 1).

• Титри нАТ у групах, що пройшли імунізацію, були стабільно статистично значущими в порівнянні з групою плацебо.

• У групах введення вакцини RSVPreF3 у дозі 60 та 120 мкг співвідношення титрів антитіл у сироватці матері та дитини (плацентарне перенесення) при народженні склало 1,62 та 1,90 відповідно.

• Максимальний титр нАТ у дітей був присутній при народженні з поступовим зниженням протягом 181 дня.

Висновок

Імунізація вагітних вакциною RSVPreF3 добре переносилася і мала прийнятний профіль безпеки. Вона забезпечувала стійку специфічну імунну відповідь проти РСВ з позитивним плацентарним переносом антитіл від імунізованих матерів їхнім дітям.

Джерело:

The Journal of Infectious Diseases

Стаття:

Safety and Immunogenicity of an Investigational Respiratory Syncytial Virus Vaccine (RSVPreF3) in Mothers and Their Infants: A Phase 2 Randomized Trial

Автори:

Zourab Bebia і співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: