EN UA

НАУКА

Зв'язок між прийомом полівітамінних препаратів та ризиком розвитку прееклампсії

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
20 вересня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Прийом полівітамінних препаратів під час вагітності може зменшити ризик розвитку прееклампсії.

прееклампсія

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Прееклампсія (захворювання, викликане вагітністю) пов'язана з несприятливими наслідками як для новонароджених, так і для матерів. Потенційний вплив прийому полівітамінних препаратів на зниження ризику розвитку прееклампсії недостатньо добре вивчений. Мета цього дослідження полягала у вивченні потенційного зв'язку між застосуванням полівітамінних препаратів під час вагітності та ризиком розвитку прееклампсії.

Методологія

Було проведено пошук у таких базах даних, як PubMed, Embase та Кокранівська бібліотека. До аналізу включали рандомізовані контрольовані дослідження (РКД), дослідження методом «випадок — контроль» та когортні дослідження, в яких оцінювали потенційний зв'язок між застосуванням полівітамінних препаратів та ризиком розвитку прееклампсії.

Дослідження застосування окремих мікроелементів було виключено з аналізу. Оцінку відносних ризиків та відповідних 95 % довірчих інтервалів (95 % ДІ) виконували з використанням моделей із випадковими ефектами. Для оцінки ризику систематичної помилки та рівня доказовості використовували RoB2, шкалу Ньюкасл - Оттава та GRADE.

Результати

У цей систематичний огляд та метааналіз було включено загалом шість досліджень, у яких взяли участь 33 356 жінок. Серед них було виявлено лише два РКД, при цьому результати обох РКД свідчили про зниження ризику розвитку прееклампсії у учасниць, які приймали полівітамінні препарати. Через клінічну неоднорідність дані цих досліджень не вдалося об'єднати для метааналізу.

При об'єднанні даних обсерваційних досліджень з використанням моделі з випадковими ефектами аналіз не виявили суттєвих змін ризику розвитку прееклампсії після прийому полівітамінних препаратів (відносний ризик 0,85, 95 % ДІ 0,69–1,03). Рівень доказовості, за оцінкою GRADE, був дуже низьким.

Висновок

Наявні дані, незважаючи на низький рівень доказовості, дозволяють припустити, що прийом полівітамінних препаратів може мінімізувати ризик розвитку прееклампсії. Однак для підтвердження цього взаємозв'язку необхідні комплексніші дослідження. Пріоритет слід віддати проведенню більш масштабних РКД.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..