EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
когнітивні порушення когнітивні порушення
когнітивні порушення когнітивні порушення

Хронічний біль може бути раннім індикатором зниження когнітивних функцій. На підставі аналізу даних приблизно 2500 дорослих учасників Фремінгемського дослідження серця (FHS) встановлено, що поширений біль був пов'язаний зі значним зростанням числа випадків деменції, хвороби Альцгеймера (ХА) та інсульту. Це тривале масштабне дослідження впливу способу життя та інших факторів на здоров’я населення, що проводиться вже в другому поколінні мешканців міста Фремінгем, штат Массачусетс, США. Нинішня популяція FHS включає в себе 5124 нащадків, які були дітьми учасників первинного дослідження і з 1970 року проходили оцінювання стану здоров’я кожні чотири роки. Детальна історія обстежень кожного учасника і можливість спостереження впродовж десятків років надають унікальні можливості для аналізу, зокрема при вивченні причинних факторів деменції.

Канран Ван (Wang К.) та Хонг Лю з Чунцинського медичного університету (Китай) поставили за мету вивчити зв’язок між поширеним болем і розвитком деменції. Використовуючи дані популяції Framingham Heart Study, вони оцінили поширеність больових синдромів в проміжок часу між 1990 та 1994 роками, а в наступні 10 років простежили  частоту випадків деменції, хвороби Альцгеймера та інсульту.


Результати

Загалом 347 учасників відповідали критеріям поширеного болю на початку дослідження, тоді як 2 117 не відповідали. Поширений біль був визначений у Фремінгемському дослідженні як «біль вище та нижче попереку, з лівого та правого боку тіла та в осьовому скелеті, згідно з критеріями Американської колегії ревматології».

Протягом 10-річного періоду спостереження поширений біль був пов'язаний з:

• на 43% підвищеним ризиком розвитку деменції всіх типів;

• на 47% підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера;

• на 29% підвищеним ризиком інсульту при багатоваріантному аналізі.

Протягом періоду спостереження у 188 осіб розвинулася деменція або ХА (у 50 осіб із поширеним болем і у 138 без), а 139 осіб перенесли інсульт (31 з поширеним болем і 108 без). Асоціації болю та когнітивних функцій не залежали від інших змінних, включаючи вік, стан здоров'я та соціально -демографічні фактори. Результати були подібними в підгрупі учасників старше 65 років.


Можливі причини гірших наслідків у пацієнтів з болем

При обговоренні результатів аналізу автори запропонували три можливі пояснення підвищеного ризику інсульту або деменції у людей з поширеним болем.

1. По-перше, люди з поширеним болем можуть бути більш схильними до нездорового способу життя з низьким рівнем фізичної активності, недбалим харчуванням та депресією, що пов’язана з розвитком деменції.

2. По-друге, поширений біль може спричинити пряме погіршення когнітивних функцій, безпосередньо конкуруючи за ресурси обробки інформації в мозку.

3. Попередні дослідження показують, що хронічний біль може призвести до зменшення кількості сірої та білої речовини в мозку, що в кінцевому підсумку може вплинути на розвиток депресії, тривоги та когнітивного спаду, і ці зміни можна вважати доклінічною фазою деменції та хвороби Альцгеймера.


Практичний коментар. Наскільки високим є ризик інсульту або деменції у пацієнтів з болем?

Елізабет Уітлок, професор кафедри анестезії в Каліфорнійському університеті, Сан-Франциско, в інтерв’ю інтернет-виданню Practical Pain Management, прокоментувала значення результатів дослідження Wang і колег:

«Підтримка когнітивного здоров'я є високим пріоритетом для літніх людей, тому що воно тісно пов'язане з незалежністю. Це дослідження детально описує деякі складні взаємовідносини між болем, когніціями та іншими характеристиками здоров'я. Результати добре узгоджуються з попередніми даними про зв’язок між болем та швидшим зниженням когнітивних функцій у подальшому житті, хоча попередні дослідження, як правило, виявляли незначне когнітивне зниження. Wang і колеги використовували ретельні оцінки болю та деменції, що в сукупності з тривалим часом спостереження допомогло встановити зв’язок між болем та пізнішою деменцією. Деменція, особливо судинна деменція, та інсульт мають багато спільних факторів ризику, тому не дивно, але, звичайно, тривожно, що ризик інсульту був також вищим у людей з болем».

Однак, як підкреслила доктор Уітлок, висновок для клініцистів полягає не в тому, що всі люди з хронічним болем матимуть інсульт або деменцію. «Взаємозв’язок  тут, як і в інших дослідженнях, не дуже міцний», - сказала вона. «50% підвищення ризику може здатися високим, але для передбачення, хто отримає деменцію або інсульт, цей зв’язок недостатньо сильний, щоб бути корисним як єдиний прогностичний фактор».


Чи можна запобігти когнітивному спаду, лікуючи біль?

 «Велике питання полягає в тому, наскільки можна запобігти цим негативним результатам», - продовжила доктор Уітлок. «Якщо ми успішно лікуватимемо поширений біль (для якого наразі немає універсально ефективних або доступних методів лікування), то чи відбудеться покращення в когнітивній сфері та здоров’ї мозкових судин у людей похилого віку? Автори дослідження припускають, що поширений біль може відображати сукупність факторів ризику середнього віку, які пов'язані (але не обов’язково є прямою причиною) з несприятливими наслідками в похилому віці. У цьому випадку, можливо, зусилля щодо вирішення когнітивних проблем пізнього віку мають розпочатися в середньому віці, допомагаючи людям брати під контроль не тільки больові синдроми, а й депресію та фактори соціального ризику. Інші ранні заходи можуть включати підтримку доступу до здорової їжі, зниження бар’єрів та витрат на профілактичну медичну допомогу людям з ранніми стадіями діабету, а також соціальну підтримку».

 

Джерела:

1. Wang K, Liu H. Association between widespread pain and dementia, Alzheimer’s disease and stroke: a cohort study from the Framingham Heart Study. Reg Anesth Pain Med. August 16 2021. doi: 10.1136/rapm-2021-10273. Доступ за посиланням (29.12.2021): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34400574/

2. Widespread Pain May Predict Dementia and Alzheimer’s Disease. Доступ за посиланням (29.12.2021): https://www.practicalpainmanagement.com/resources/news-and-research/widespread-pain-may-predict-dementia-alzheimer-disease

Дана інформація є узагальненою та не може використовуватись для лікування. 

10COG-21-08-2023-Rx2-9.4

Дивитися все

Гловні тези

Хронічний біль може бути раннім індикатором зниження когнітивних функцій.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді ua
Спробуй: