EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
неалкогольна жирова хвороба печінки неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольна жирова хвороба печінки неалкогольна жирова хвороба печінки

Що нового?

У кожного 4-го і 7-го пацієнта з НАЖХП з числа тих,, хто приймав альфа-ліпоєву кислоту в дозі 1200 мг на добу, протягом 12 тижнів було досягнуто зниження вираженості стеатозу печінки мінімум на один і два ступені відповідно.

Результати нещодавно проведеного дослідження свідчать про ефективність добавок альфа-ліпоєвої кислоти (АЛК) у зниженні стеатозу печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Мета даного рандомізованого клінічного дослідження, проведеного Mehrangiz Ebrahimi-Mameghani та співавт., полягала в оцінці впливу застосування добавок АЛК на пов'язані з НАЖХП запальні та метаболічні маркери (фетуїн-А, сиртуїн 1 (SIRT-1), цитокератин18 ) у 50 пацієнтів.

Пацієнтів рандомізували в дві групи для прийому двох капсул АЛК (600 мг АЛК на капсулу плюс 400 мг вітаміну Е на добу) або двох капсул плацебо (разом з вітаміном Е в дозі 400 мг на добу).

Результати дослідження свідчать про статистично значуще більш високу ефективність застосування добавки АЛК порівняно з плацебо, яка виражалася у зниженні стеатозу печінки мінімум на 1 ступінь. У групі АЛК було зареєстровано значне зниження індексу інсулінорезистентності методом оцінки гомеостатичної моделі (HOMA-IR), рівнів інсуліну та рівнів фетуїну-А.

Джерело:

Journal of Functional Foods

Стаття:

Assessing the clinical and biochemical efficacy of alpha-lipoic acid in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized placebo-controlled clinical trial

Автори:

Mehrangiz Ebrahimi-Mameghani та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: