EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
кропив'янка кропив'янка
кропив'янка кропив'янка

Що нового?

Комбінована терапія гліциризином у поєднанні з неседативним антигістамінним засобом другого покоління ефективно та безпечно знижує вираженість симптомів хронічної кропив'янки порівняно з монотерапією антигістамінним засобом.

Результати систематичного огляду та метааналізу свідчать, що комбіновану терапію гліциризином у поєднанні з неседативним антигістамінним засобом другого покоління можна розглядати як перспективний метод лікування пацієнтів із хронічною кропив'янкою. Метою даного дослідження була оцінка ефективності та безпеки нового методу лікування, що передбачає застосування гліциризину у поєднанні з неседативним антигістамінним засобом другого покоління при інвалідних захворюваннях шкіри.

Шляхом ретельного аналізу 24 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) з дев'яти баз даних дослідники оцінили відмінності у наслідках лікування між комбінованою терапією та традиційною монотерапією антигістамінним засобом. Два експерти провели незалежну оцінку ризику систематичної помилки, використовуючи рекомендації Кокранівської співпраці. Основною кінцевою точкою була загальна частота ефективності, а додаткові кінцеві точки включали оцінку частоти рецидивів, небажаних явищ та лікування.

Статистичний аналіз проводили з використанням пакетів програмного забезпечення Review Manager 5.4 та Stata17.

При порівнянні комбінованої терапії гліциризином у поєднанні з неседативним антигістамінним засобом та монотерапії антигістамінним засобом спостерігалися суттєві відмінності в частоті загальної ефективності (n = 2649, відношення ризиків (ВР) = 1,36, 95 % довірчий інтервал (ДІ): 1,30–1,43, p < 0,00001), лікування (n = 2649, ВР = 1,54, 95 % ДІ: 1,42–1,66, p < 0,00001) та рецидивів (n = 446, ВР = 0,34, 95 % ДІ: 0,20–0,58, p < 0,00001).

Небажаних явищ тяжкого ступеня зареєстровано не було. Крім того, результати дослідження свідчили, що частота розвитку небажаних явищ (n = 2317, ВР = 0,76, 95 % ДІ: 0,59–0,97, p = 0,03) при застосуванні нового методу лікування була порівнянна зі стандартною монотерапією антигістамінними засобоми, що свідчить про сприятливий профіль безпеки. Таким чином, комбінована терапія перевершувала монотерапію антигістамінним засобом з точки зору частоти загальної ефективності, лікування та рецидивів.

Джерело:

Journal of Dermatological Treatment

Стаття:

A systematic review and meta-analysis of efficacy and safety of compound glycyrrhizin combined with second-generation non-sedated antihistamine for the treatment of chronic urticaria

Автори:

Sijue Chen та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: