EN UA

НОВИНИ

Оцінка впливу поліморфізму COMT на виразність тривоги та ефективність аналгезії під час пологів

НОВИНИ
Новини медицини
2 хв. читати
30 квітня, 2022

Що нового?

Ступінь інтенсивності болю та виразність тривоги під час пологів пов'язані з поліморфізмом val158met гена COMT.

вагітність

Згідно з результатами порівняльного дослідження, опублікованими в журналі BMC Anesthesiology, у вагітних жінок мутація val158met гена COMT призводить до більшої інтенсивності болю та виразності тривоги під час пологів. Вплив застосування дексмедетомідину на ступінь тривоги у пацієнток із генотипами AA та GG перевершує вплив фентанілу. Мутація val158met гена COMT не впливає на аналгетичну активність дексмедетомідину при пологах.

Мета дослідження полягала в оцінці впливу поліморфізму гена на інтенсивність болю та виразність тривоги у матері, а також на ефективність застосування дексмедетомідину з точки зору знеболювання та зниження ступеня тривоги під час пологів. До дослідження було включено 61 госпіталізовану вагітну жінку. Учасниць рандомізували у групу F на знеболення пологів комбінацією ропівакаїну та фентанілу та групу D на знеболювання пологів комбінацією ропівакаїну та дексмедетомідину.

До та після знеболювання пологів оцінювали генотип катехолоксиметилтрансферази (COMT) у крові пацієнток із груп F та D. Була проведена оцінка виразності тривоги під час пологів та ефективності знеболювання. Крім того, дослідники вивчили зв'язок між ефективністю знеболювання, виразністю тривоги під час пологів та поліморфізмом COMT. Серед 61 учасниці у 30 учасниць було виявлено дикий гомозиготний (GG) генотип COMT, у 22 учасниць – мутантний гетерозиготний (GA) генотип та у 9 учасниць – мутантний гомозиготний (AA) генотип.

Частота мутацій алелю А становила 23,77%. У пацієнток з генотипом AA відзначалися статистично значуще вищі оцінки особистісної тривоги, оцінки ситуаційної тривоги та оцінки інтенсивності болю порівняно з пацієнтками з генотипами GG та GA.

Щодо зниження виразності тривоги відзначалася статистично значуща внутрішньогрупова відмінність у пацієнток з генотипами AA і GG, при цьому ефективність у групі D була вищою, ніж у групі F.

Не було виявлено статистично значущих відмінностей за такими показниками: (i) виразність тривоги між групами дослідження у пацієнток із генотипом GA; (ii) інтенсивність болю між групами дослідження у пацієнток із генотипами GG, AA та GA; (iii) виразність тривоги та інтенсивність болю у пацієнток з генотипами GG, AA та GA у групі D. У групі F спостерігалися статистично значущі відмінності в інтенсивності болю у пацієнток із генотипами GG, AA та GA. Проте розбіжності у виразності тривоги у цій групі були статистично не значущими.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..