EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
хронічний кашель хронічний кашель
хронічний кашель хронічний кашель

Що нового?

В установах первинної медико-санітарної допомоги слід розглянути можливість використання алгоритму GerdQ при веденні пацієнтів з рефлюкс-індукованим хронічним кашлем (РІХК).

Проспективне рандомізоване клінічне дослідження у паралельних групах дозволило визначити новий структурований підхід, що дозволяє покращити стан пацієнтів із РІХК. Результати цього дослідження вказують, що використання заснованого на симптомах підходу із застосуванням опитувальника для оцінки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (GerdQ) більш ефективно у пацієнтів з РІХК із суттєвим впливом рефлюксу на життєдіяльність і дозволяє забезпечити належне лікування, зводячи при цьому до мінімуму недоцільне.

У цьому дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Therapeutic Advances in Respiratory Disease, проводили оцінку ефективності антирефлюксної терапії з використанням підходу на основі опитувальника GerdQ (або нового структурованого підходу) в порівнянні зі стандартним лікуванням, що проводиться після багатоканального внутрішньопросвітнього імпедансного моніторингу pH (MII-pH) (або традиційним клінічним підходом) у пацієнтів з РІХК. За результатами аналізу новий структурований підхід виявився не менш ефективним, ніж традиційний клінічний підхід, з точки зору зниження вираженості симптомів РІХК (95% ДІ: ‑4,97...17,73, p=0,009).

Крім того, у пацієнтів, при веденні яких використовували новий структурований підхід, було відзначено більш швидке зниження виразності кашлю та підвищення кашльового порога при оцінці на 8-му тижні, що вказує на можливість швидшого поліпшення стану пацієнтів при застосуванні цього підходу. Слід також наголосити на простоті використання нового структурованого підходу. Оцінка за опитувальником GerdQ як основа для прийняття терапевтичних рішень спрощує ведення пацієнтів з РІХК, дозволяючи при цьому уникнути необхідності проведення таких складних досліджень, як, наприклад, MII-pH. Результати аналізу в підгрупах також вказують, що у пацієнтів з РІХК низької ймовірності (оцінка за опитувальником GerdQ < 8) може спостерігатися більш висока ефективність традиційного клінічного підходу, тоді як у пацієнтів з РІХК високої ймовірності з низьким впливом рефлюксу на життєдіяльність (оцінка > 8 та оцінка за шкалою впливу ГЕРХ на якість життя пацієнта (GERD Impact Scale; GIS) < 4) новий структурований підхід не менш ефективний, ніж традиційний клінічний підхід.

Ці результати дозволяють припустити, що підхід до діагностики та лікування з використанням опитувальника GerdQ та шкали GIS може замінити підхід із застосуванням MII-pH в умовах обмеженості ресурсів. Цей підхід дозволяє не лише спростити ведення пацієнтів, а й оптимізувати використання ресурсів у закладах первинної медико-санітарної допомоги. Таким чином, отримані в дослідженні результати свідчать про необхідність розгляду можливості використання алгоритму GerdQ при наданні первинної медико-санітарної допомоги пацієнтам з РІХК. Вдаючись до цього простого у використанні підходу, лікарі можуть забезпечити ефективне лікування, заощаджуючи при цьому цінні ресурси системи охорони здоров'я, що є важливим удосконаленням у галузі ведення пацієнтів з РИХК.

Джерело:

Therapeutic Advances in Respiratory Disease

Стаття:

A comparison between a gastroesophageal reflux disease questionnaire-based algorithm and multichannel intraluminal impedance-pH monitoring for the treatment of gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Автори:

Wanzhen Li та співавт.

Коментарі (1)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: