EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
біль у шиї. біль у шиї.
біль у шиї. біль у шиї.

Що нового?

Вправи на руховий контроль, вправи на розвиток усвідомленості та вправи з обтяженням ефективні у лікуванні хронічного неспецифічного болю у шиї.

Відповідно до результатів систематичного огляду з метааналізом та аналізу залежності відповіді на терапію від дози методом метарегресії, вправи на руховий контроль, вправи на розвиток усвідомленості та вправи з обтяженням ефективно знижують інтенсивність болю в шиї та ступінь інвалідизації. Статистично значущий знеболюючий ефект спостерігається при триваліших і частіших тренуваннях із виконанням вправ на руховий контроль. Мета дослідження, виконаного Juliane Mueller та співавт., полягала в оцінці залежності відповіді на терапію від дози та впливу різних фізичних вправ на стан пацієнтів з хронічним дискомфортом в області шиї.

Пошук літератури виконували у базах даних CENTRAL, PEDro та PubMed. В аналіз були включені рандомізовані контрольовані дослідження за участю пацієнтів з хронічним болем у шиї, які пройшли тривалий курс лікувальної фізкультури, для яких були результати як мінімум однієї оцінки інтенсивності болю та (або) ступеня інвалідизації. Були виконані окремі метааналізи із застосуванням моделі зі змішаними ефектами з обмеженням максимальної ймовірності для вправ з обтяженням, вправ на розвиток усвідомленості та вправ на руховий контроль. В рамках аналізу оцінювали стандартизовану різницю середніх (g Хеджа, або SMD).

Крім того, був проведений аналіз методом метарегресії для встановлення залежності відповіді на терапію від дози з метою оцінки ефективності кожного виду вправ з використанням величини ефекту від різних втручань як залежної змінної та обсягу тренування та контрольної групи як незалежних змінних. Усього в аналіз було включено 68 досліджень. Встановлено, що вправи з обтяженням, вправи на руховий контроль та такі вправи, як йога/пілатес/тайцзі/цигун, забезпечують статистично значуще більш виражене зниження інтенсивності болю та ступеня інвалідизації порівняно з контролем (див. таблицю 1).

Найбільш ефективними з точки зору зниження інтенсивності болю були йога/пілатес/тайцзі/цигун (SMD: -0,84 при порівнянні з іншими видами вправ), тоді як вправи на руховий контроль забезпечували більш ефективне зниження ступеня інвалідизації (SMD: -0,70). Для вправ з обтяженням залежності відповіді на терапію від дози не встановлено (R2 = 0,32). Проте при більш тривалих курсах (розрахункове значення = -0,11) і частішому виконанні (розрахункове значення = -0,10) вправ на руховий контроль відзначалося більш виражене зниження інтенсивності болю (R2 = 0,72). Більш тривалі тренування (розрахункове значення = -0,13) з виконанням вправ на руховий контроль забезпечували більш виражене зниження ступеня інвалідизації (R2 = 0,61).

Таким чином, вправи з обтяженням, вправи на розвиток усвідомленості та вправи на руховий контроль можна розглядати як перспективний метод зниження інтенсивності болю в шиї. При цьому більш тривалі та частіші тренування з виконанням вправ на руховий контроль забезпечують статистично значуще зниження інтенсивності болю. Для встановлення оптимального обсягу тренувань потрібні додаткові дослідження.

Джерело:

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

Стаття:

Resistance, motor control and mindfulness-based exercises are effective for treating chronic non-specific neck pain: A systematic review with meta-analysis and dose-response meta-regression

Автори:

Juliane Mueller і співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: