EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
біль у молочній залозі біль у молочній залозі
біль у молочній залозі біль у молочній залозі

Що нового?

Низькоінтенсивний фокусований ультразвук є безпечним та ефективним методом стимулювання післяпологової інволюції матки та зниження інтенсивності післяпологового болю в молочній залозі.

Результати багатоцентрового рандомізованого плацебо-контрольованого сліпого дослідження свідчать про безпеку та ефективність застосування низькоінтенсивного фокусованого ультразвуку (LIFU) для стимуляції скорочення матки та зниження інтенсивності післяпологового болю в молочній залозі у породіль. Мета дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності застосування LIFU для стимуляції зменшення висоти дна матки та зниження інтенсивності післяпологового болю в молочній залозі порівняно з імітацією лікування.

У це дослідження були включені вагітні жінки на термін вагітності 37 тижнів або пізніше, без серйозних ускладнень, виявлених під час пренатальних оглядів, які годували грудьми і виконували певні післяпологові вправи, рекомендовані лікарями. Загалом, 176 відповідних критеріїв включення жінок було рандомізовано до групи LIFU або групи імітації лікування. Усі учасниці пройшли по три сеанси лікування, під час яких сигнал LIFU подавали на ділянки матки та молочних залоз із використанням контактного гелю. У групі імітації лікування під час сеансів ультразвуковий сигнал був відсутній. Після кожного сеансу терапії проводили вимірювання висоти стояння дна матки та оцінку інтенсивності болю у молочній залозі.

Основну кінцеву точку - інволюцію матки - визначали шляхом оцінки висоти стояння дна матки. Для виявлення кореляції оцінку інтенсивності болю в молочній залозі за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) аналізували разом із показником висоти стояння дна матки. У групі LIFU спостерігалися статистично значущі відмінності у швидкості та індексі зменшення висоти дна матки після другого (швидкість: 1,5 (1,0, 2,0) см/добу; індекс: 0,15 (0,1, 0,18) , р < 0,001) та третього сеансу лікування (швидкість: 1,67 (1,33, 2,0))см/добу, індекс: 0,26 (0,23, 0,3), р < 0,001) на відміну групи імітації лікування.

Також були відзначені статистично значущі відмінності в оцінках ВАШ між двома групами. Крім того, була відзначена кореляція між зниженням оцінок за ВАШ та швидкістю зменшення висоти дна матки після третього сеансу лікування у групі LIFU, що вказує на зв'язок між зниженням інтенсивності болю та прискоренням інволюції матки. Більш того, LIFU виявився безболісним методом лікування без побічних ефектів, що підкреслює потенціал для широкого застосування цього методу у клінічній практиці для стимулювання інволюції матки та зниження інтенсивності болю у молочній залозі.

Джерело:

Scientific Reports

Стаття:

Preliminary study of the effect of low-intensity focused ultrasound on postpartum uterine involution and breast pain in puerperal women: a randomised controlled trial

Автори:

Dongmei Wei та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: