EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
пневмонія пневмонія
пневмонія пневмонія

Що нового?

У літніх пацієнтів з тяжкою пневмонією застосування кишкових пробіотиків є ефективним для покращення стану мікробіома кишечника, зниження вираженості клінічних симптомів та підвищення якості життя.

Згідно з результатами ретроспективного дослідження методом «випадок — контроль», застосування кишечних пробіотиків — ключовий компонент лікування літніх пацієнтів (у віці від 55 до 90 років) із важкою пневмонією. Ціль дослідження, проведеного у 88 пацієнтів із пневмонією із відділення респіраторної та інтенсивної терапії, була оцінка клінічної значущості пробіотиків для лікування пневмонії та її вплив на кишкову мікробіоту, а також пошук нових методів лікування для застосування в клінічній практиці.

У дослідження включено 59 чоловіків і 29 жінок (середній вік: 81,8 року). Пацієнтів рандомізували у дві групи: групу застосування пробіотиків (n = 40; 29 чоловіків і 11 жінок) і контрольну групу (n = 48; 30 чоловіків і 18 жінок). У групі застосування пробіотиків пацієнти отримували препарат, що містить комбінацію живих бактерій Bacillus subtilis і Enterococcus faecium, у формі капсул з кишковорозчинною оболонкою, і препарат, що містить бактерії Bacillus Licheniformis, у формі капсул; оба препарата застосовували в дозі 0,5 г 3 рази на добу. У пацієнтів, які відчувають труднощі з глотанням, препарати розчиняли в 25 мл стерилізованої води і вводили через назоінтестинальний зонд.

За всіма пацієнтами вели спостереження для оцінки тривалості лихоманки, часу до досягнення піку лихоманки, вираженості симптомів зі сторони шлунково-кишкового тракту (діарея або запор), потреби в штучній вентиляції легенів (наявність або відсутність), потреби в катетерізації глибоких вен (наявність або відсутність) і розвиток сепсису (наявність або відсутність). Також оцінювали індекс тяжкості пневмонії (PSI) до початку лікування та через 21 день після лікування. Виконували лабораторні аналізи для визначення рівня прокальцитоніну та С-реактивного білка (СРБ), кількості лейкоцитів, токсину Clostridium difficile та рівня інтерлейкіну-6 (ІЛ-6). Зміну мікробіоти кишечника оцінювали за допомогою ампліконного секвенування.

У порівнянні з контрольною групою в групі застосування пробіотиків спостерігалося помітне зниження частоти тривалої госпіталізації, хоча статистично значущі відмінності в частоті смертності, тривалості лихоманки і частоті розвитку діареї і запорів були відсутні. Після лікування пробіотиками спостерігалося виражене зниження рівня прокальцитоніну і СРБ, значення PSI і кількості лейкоцитів у крові відносно вихідного рівня. Крім того, в групі застосування пробіотиків спостерігалася більша клінічна ефективність з точки зору продовження антибіотикотерапії. Результати аналізу кишкової мікробіоти свідчать про помітне збільшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів, таких як Massilia, у контрольній групі. Однак після застосування пробіотиків спостерігалося значне збільшення чисельності Erysipelotrichaceae.

Під час антибіотикотерапії у контрольній групі відзначалося зростання чисельності умовно-патогенних мікроорганізмів, таких як Citrobacter та Massilia, тоді як застосування пробіотиків перешкоджало збільшенню чисельності умовно-патогенних мікроорганізмів. Після лікування пробіотиками популяція бутірат-продукуючих бактерій, таких як Ruminococcaceae UCG-005, збільшилася. Таким чином, у пацієнтів з тяжкою пневмонією прийом внутрішньо пробіотиків може скоротити тривалість госпіталізації, зменшити вираженість запалення, а також забезпечити сприятливі зміни у мікробіоті кишечника у вигляді збільшення чисельності корисних мікроорганізмів та зниження чисельності умовно-патогенних мікроорганізмів.

Джерело:

Medicine

Стаття:

Effect of oral probiotics on clinical efficacy and intestinal flora in elderly severe pneumonia patients

Автори:

Yonglin Zhu та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: