EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
інфекція інфекція
інфекція інфекція

Що нового?

Застосування двокомпонентної терапії вонопразаном та амоксициліном є ефективним терапевтичним підходом першої лінії для ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori).

Згідно з результатами систематичного огляду і метааналізу, двокомпонентна терапія вонопразаном і амоксициліном (ВА) ефективна при лікуванні інфекції, викликаної H. pylori. Ціль дослідження складалася у вивченні ефективності застосування двохкомпонентної терапії ВА в порівнянні з рекомендованою в даний час терапією у пацієнтів з хелікобактерною інфекцією. Цей пошук відповідних публікацій проводився в електронних базах даних Cochrane, PubMed і Embase. В аналіз включено 15 досліджень, в яких взяли участь у загальній кількості 4568 пацієнтів.

Основною кінцевою точкою дослідження була частота ерадикації патогена. Додатковими кінцевими точками були дотримані режими лікування та небажані явища. Частоту ерадикації H. pylori оцінювали за даними аналізу в популяції учасників, які завершили лікування без відхилень від протоколу (PP-популяція), і популяції для аналізу, виконуваного виходячи з припущення, що всі пацієнти отримали призначене лікування (ITT-популяція). Загальна частота ерадикації патогенів при застосуванні двокомпонентної терапії ВА склала 85,0 % і 90,0 % за даними аналізу в ITT- і PP-популяціях відповідно. Спостереження режиму лікування та розвиток небажаних явищ при проведенні двокомпонентної терапії ВА було зареєстровано у 96 % і 17,5 % учасників відповідно.

Ефективність двокомпонентної терапії ВА була вищою, ніж у трикомпонентної терапії на основі інгібіторів протонної помпи (ІПП) (82,0% і 71,4%, p<0,01), але нижче, ніж у чотирикомпонентної терапії з вонопразаном (83, % і 93,3 %, p = 0,02). Нижча частота ерадикації патогену була відзначена при 7-денній двокомпонентній терапії ВА порівняно з 10-денною (χ2 = 24,09, p < 0,01) і 14-денною (χ2 = 11,87, p <  двокомпонентною терапією ВА.

Частота розвитку небажаних явищ при застосуванні двокомпонентної терапії ВА була нижчою, ніж при застосуванні чотирикомпонентної терапії з препаратами вісмуту (20,5% і 47,9%, p<<0,01), і трикомпонентної терапії з вонопразаном (24,6%), 9%, p = 0,01). З точки зору дотримання режиму лікування статистично значущі відмінності між групою застосування двокомпонентної терапії ВА та іншими групами були відсутні. Таким чином, двокомпонентна терапія ВА є багатообіцяючим підходом першої лінії для ерадикації H.pylori, яку, однак, слід оптимізувати перед впровадженням у практику в різних регіонах.

Джерело:

Saudi Journal of Gastroenterology

Стаття:

Vonoprazan and amoxicillin dual therapy as the first-line treatment of Helicobacter pylori infection: A systematic review and meta-analysis

Автори:

Ren-Chun Du та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: