EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
епілепсія епілепсія
епілепсія епілепсія

Що нового?

Додаткова терапія ценобаматом у низьких дозах ефективна у пацієнтів з рефрактерною фокальною епілепсією.

Відповідно до результатів обсерваційного дослідження в умовах реальної клінічної практики, додавання ценобамату до терапії рефрактерної фокальної епілепсії характеризувалося значною ефективністю навіть у групі з високою стійкістю до лікарських засобів. У дослідженні тривалістю 12 місяців, результати якого опубліковані у провідному медичному журналі, оцінювали ефективність контролю нападів та переносимість терапії ценобаматом у пацієнтів з лікарсько-стійкою фокальною епілепсією.

Пацієнтів, які отримували ценобамат як додаткову терапію у спеціалізованому центрі лікування епілепсії, проспективно спостерігали через 3, 6 та 12 місяців після початку лікування для оцінки частоти розвитку нападів та небажаних явищ, пов'язаних з лікуванням.

У цьому довгостроковому проспективному відкритому дослідженні за участю 112 дорослих пацієнтів було отримано чудові результати. Через 3 місяці після початку лікування ценобаматом у середньодобовій дозі 100 мг спостерігалося значне зниження щомісячної частоти нападів усіх типів.

У 46% пацієнтів частота нападів знизилася на ≥50%, у 26% пацієнтів — на 75%, а у 9% пацієнтів були відсутні. Ще більш обнадійливими були довгострокові результати через 12 місяців. Для 74 пацієнтів, у яких були дані подальшого спостереження, частка пацієнтів зі зниженням частоти нападів на ≥50, 75 і 100% зросла до 55, 35 і 19% відповідно.

Ці результати свідчать про стійку ефективність тривалого застосування ценобамату.

Терапія ценобаматом характеризувалася як високою ефективністю, так й гарною переносимістю. Більшість небажаних явищ, що спостерігалися в ході дослідження, були легкого або помірного ступенем тяжкості. Корекція дози супутнього препарату дозволила успішно усунути небажані явища у значної частини пацієнтів, що вказує на можливість персоналізації режиму лікування.

Результати, отримані в умовах реальної клінічної практики, вказують на високу ефективність та сприятливий профіль переносимості ценобамату, у тому числі у пацієнтів із вищим ступенем лікарської стійкості порівняно з пацієнтами, включеними до опорних досліджень. Важливо, що у цьому дослідженні не застосовували стандартизований протокол лікування та порівняли з контрольної групою. Отримані результати свідчать про потенційні переваги застосування ценобамату (нового протисудомного препарату з подвійним механізмом дії) як ефективний засіб додаткової терапії при лікуванні лікарсько-стійкої фокальної епілепсії. Цей препарат дає надію мільйонам пацієнтів із цим виснажливим захворюванням у всьому світі.

Джерело:

Epilepsia

Стаття:

Add-on treatment with cenobamate is already effective at low doses in refractory focal epilepsy: A prospective observational study

Автори:

Yulia Novitskaya та співавт.

Коментарі (0)

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: