EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
псоріаз псоріаз
псоріаз псоріаз

Що нового?

Застосування крему з вмістом тапінарофа 1% - безпечний і ефективний метод лікування псоріазу у дорослих.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Archives of Dermatological Research, застосування крему з вмістом тапінарофа 1% - безпечний і ефективний метод зниження вираженості симптомів псоріазу у дорослих. Терапія тапінарофом, інгібітором рецептора ароматичних вуглеводнів, демонструє перспективні результати у дорослих пацієнтів з псоріазом. Після завершення клінічних досліджень тапінарофа III фази розуміння його ролі серед інших препаратів для лікування псоріазу набуває важливого значення для застосування в клінічній практиці. Мета даного дослідження полягала в оцінці ефективності та безпеки застосування крему з вмістом тапінарофа 1% для лікування псоріазу.

Крем із вмістом тапінарофа 1% порівнювали з позитивним (кальципотріол) та негативним (плацебо) контролем. Дослідники провели мережевий метааналіз відповідно до положень Переважних правил повідомлення про результати систематичних оглядів та метааналізів (PRISMA) 2015 року з використанням даних релевантних рандомізованих клінічних досліджень (РКД) з баз даних National Knowledge Infrastructure (CNKI) та PubMed та бази даних КОК. Для вивчення користі застосування крему з тапінарофом у дорослих із псоріазом дані аналізували за допомогою пакету gemtc програмного забезпечення R (R Studio).

Результати аналізу даних 8 клінічних досліджень за участю 2408 пацієнтів, які застосовували крем із вмістом тапінарофа 1 %, і 14 досліджень за участю 6874 пацієнтів, які отримували кальціпотріол, свідчили, що через 4, 8 і 12 тижень крем із вмістом тапінарофа 1% демонстрував більш високу ефективність, ніж плацебо та кальципотріол. Однак при застосуванні крему з тапінарофом небажані явища спостерігалися частіше, ніж при застосуванні плацебо та кальципотріолу, хоча серйозних системних небажаних явищ не було.

Джерело:

Archives of Dermatological Research

Стаття:

1% Tapinarof cream for the treatment of psoriasis: a network meta-analysis of randomized placebo- and calcipotriol-controlled trials

Автори:

Jun Yan та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: