EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
цукровий діабет цукровий діабет
цукровий діабет цукровий діабет

Що нового?

Піоглітазон істотно впливає на рівень адипонектину в плазмі у пацієнтів з цукровим діабетом порівняно з метформіном.

У рамках комплексного метааналізу рандомізованих контрольованих досліджень було виявлено нюанси впливу піоглітазону та метформіну на рівень адипонектину у пацієнтів із цукровим діабетом. Мета полягала у визначенні впливу монотерапії метформіном на рівень адипонектину у сироватці крові у пацієнтів з цукровим діабетом у порівнянні з монотерапією піоглітазоном. Дослідники провели ретельний огляд відповідної літератури, уважно вивчивши різні бази даних для виявлення релевантних досліджень. Інформація з включених досліджень була зібрана, об'єднана та вивчена.

Були розраховані середні та стандартизовані середні відмінності поряд із відповідними довірчими інтервалами (ДІ). Критеріям включення до аналізу відповідали п'ять досліджень. Узагальнені результати вказували на суттєве підвищення рівня адипонектину у пацієнтів із цукровим діабетом, які отримували лікування піоглітазоном. Навпаки, у пацієнтів, які отримували метформін, істотних змін рівня адипонектину не виявлено. Крім того, в рамках аналізу оцінювали інші важливі показники, пов'язані із цукровим діабетом; зокрема, було проведено порівняння ефектів лікування метформіном та піоглітазоном.

Примітно, що спостерігалися статистично значущі відмінності у таких індексах, як HOMA-IR (гомеостатична модель для оцінки резистентності до інсуліну) (стандартизована середня відмінність: -0,52, 95% ДІ: -0,79, -0,26 1,11 ) та індекс маси тіла (стандартизована середня відмінність: 0,30, 95% ДІ: 0,05, 0,56). Ці результати наголошують на особливому впливі піоглітазону на рівень адипонектину у пацієнтів з цукровим діабетом порівняно з метформіном. Проте автори закликають до проведення подальших досліджень для підтвердження та пояснення цих спостережень, наголошуючи на необхідності отримання надійних доказів для прийняття клінічних рішень щодо лікування цукрового діабету.

Джерело:

The Egyptian Journal of Internal Medicine

Стаття:

A meta-analysis of randomized clinical trials on the effect of metformin vs. pioglitazone monotherapy on plasma adiponectin levels among patients with diabetes mellitus

Автори:

Roselle Arbas и соавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: