EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
біль у ділянці тазу біль у ділянці тазу
біль у ділянці тазу біль у ділянці тазу

Що нового?

При застосуванні вітамінів-антиоксидантів були отримані перспективні результати щодо зниження вираженості симптомів ендометріозу.

Результати нового дослідження, опубліковані в журналі Reproductive Biology & Endocrinology, свідчать про те, що застосування вітамінів-антиоксидантів, таких як вітамін D, вітамін С та вітамін Е, здатне ефективно знижувати окисний стрес та полегшувати біль у жінок з ендометріозом. Мета дослідження полягала в оцінці впливу застосування вітамінів-антиоксидантів на інтенсивність болю, пов'язаного з ендометріозом.

Було проведено широкий пошук відповідних статей англійською та китайською мовами, опублікованих до 16 березня 2023 року, в основних базах даних (PubMed, Web of Science, база даних Кокрейнівської бібліотеки, Scopus та Національна китайська база даних інфраструктури наукових праць (CNKI)). Пошук виконували з використанням наступних пошукових запитів: «ендометріоз», «ендометріома», «ендометрій» та «антиоксидант» АБО «вітамін С» АБО «вітамін Е» АБО «вітамін D» АБО «25-OHD» АБО «25(OH) D» АБО «25-гідроксивітамін D».

В огляд включали рандомізовані контрольовані дослідження (РКД), в яких для оцінки інтенсивності болю використовували аналогову візуальну шкалу (ВАШ). Оцінку якості досліджень проводили з використанням інструменту Кокрейнівської співпраці для оцінки систематичної помилки відповідно до положень документа «Переважні параметри звітності для систематичних оглядів та метааналізів» (PRISMA). У метааналіз були включені дані 13 РКД за участю 589 пацієнтів. З них в 11 РКД вивчали вплив застосування вітамінів-антиоксидантів на інтенсивність болю, пов'язаного з ендометріозом.

Результати однозначно вказували на те, що терапія вітамінами-антиоксидантами забезпечує ефективне полегшення цього болю.

Зокрема, згідно з результатами аналізу у підгрупах, застосування вітаміну Е окремо або у поєднанні з вітаміном С, статистично значуще знижувало інтенсивність клінічного тазового болю у пацієнтів з хронічним тазовим болем. Застосування вітаміну D також призводило до зниження інтенсивності тазового болю у пацієнток з ендометріозом, хоча така зміна не була статистично значущою. Крім того, після вітамінотерапії спостерігалося зниження концентрації малонового діальдегіду (маркер окисного стресу) у плазмі крові, яке було обернено пропорційно тривалості застосування та дозі вітамінів Е та С.

Рівні маркерів запалення в перитонеальній рідині (RANTES, моноцитарний хемоаттрактантний білок-1 та інтерлейкін-6) також статистично значно знизилися, що вказує на зниження вираженості запалення.

Результати досліджень, включених до цього аналізу, підтверджують передбачувану роль вітамінів-антиоксидантів у полегшенні симптомів ендометріозу. Включення вітамінів-антиоксидантів у схему лікування статистично значно знижувало вираженість дисменореї, диспареунії та тазового дискомфорту, а також покращувало загальну якість життя пацієнток з ендометріозом. Таким чином, застосування вітамінів-антиоксидантів - як окремо, так і в поєднанні з іншими методами - стає перспективним варіантом лікування болю, пов'язаного з ендометріозом.

Джерело:

Reproductive Biology & Endocrinology

Стаття:

Antioxidant vitamins supplementation reduce endometriosis related pelvic pain in humans: a systematic review and meta-analysis

Автори:

Sai-Hua Zheng та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: