EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
спкя спкя
спкя спкя

Що нового?

Прийом синбіотиків протягом 12 тижнів може забезпечити поліпшення з точки зору емоційного стану, маси тіла, росту волосся, безпліддя та загального стану здоров'я у жінок із синдромом полікістозних яєчників.

У рандомізованому потрійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні були отримані перспективні результати лікування синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ). Метою даного дослідження тривалістю 12 тижнів за участю 56 жінок з діагностованим СПКЯ була оцінка впливу прийому синбіотиків (комбінації пробіотиків та пребіотиків) на якість життя, пов'язане зі здоров'ям (ЯЖПЗ). Учасниць рандомізували в групу щоденного прийому синбіотика в дозі 2г у саше або в групу плацебо.

Синбіотик у саше містив суміш фруктоолігосахаридів, Lactobacillus helveticus, Bacillus coagulans (GBI-30) та Lactobacillus rhamnosus. У дослідженні оцінювали різні аспекти ЯЖПЗ з використанням валідованих опитувальників, у тому числі опитувальника якості життя, пов'язаного зі здоров'ям, при синдромі полікістозних яєчників з 26 пунктів (PCOSQ-26), короткого опитувальника оцінки загального стану здоров'я з 12 пунктів (SF-12) та шкали стресу, що сприймається (PSS-10), як до, так і після втручання.

Результати аналізу даних 52 добровольців, які завершили дослідження, вказували на суттєві поліпшення кількох доменів опитувальника PCOSQ-26 у жінок, які отримували синбіотик. Зокрема, відзначалися суттєві покращення щодо емоційного благополуччя, контролю зростання волосся на тілі, контролю маси тіла та безпліддя порівняно з групою плацебо. Крім того, оцінка за опитувальником SF-12 також свідчила про суттєве покращення фізичного здоров'я у жінок, які приймали синбіотик.

Однак у рамках дослідження не було виявлено значного покращення оцінок за шкалою PSS-10 на момент його закінчення. У цьому дослідженні було встановлено потенціал синбіотиків, що містять GBI-30, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus та фруктоолігосахарид, для підвищення якості життя жінок із СПКЯ. Ці результати підкреслюють важливу роль здоров'я кишечника у зниженні симптомів захворювання.

Джерело:

BMC Women's Health

Стаття:

Synbiotic as an ameliorating factor in the health-related quality of life in women with polycystic ovary syndrome. A randomized, triple-blind, placebo-controlled trial

Автори:

Zahra Hariri та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: