EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
вагітність вагітність
вагітність вагітність

Що нового?

Застосування таксанів під час вагітності представляється безпечним після закінчення першого триместру, оскільки в таких умовах результати як у матері, так і у плода співставні з загальною популяцією породіль і новонароджених, що спостерігаються

Результати систематичного огляду свідчать, що застосування таксанів під час вагітності після першого триместру не призводить до розвитку значних небажаних явищ, а результати як у матері, так і у плода співставні з загальною популяцією породіль і новонароджених, що спостерігаються. Метою цього систематичного огляду була оцінка акушерських та неонатальних наслідків в умовах застосування таксанів під час вагітності. Для виявлення відповідної літератури було проведено ретельний пошук у таких електронних базах даних, як Web of Sciences, MEDLINE і CENTRAL. Критеріям відбору відповідали статті, в яких були надані індивідуальні відомості учасниць, які отримували таксани під час вагітності, а також вихідні дані. Аналіз виконували з використанням методів описової статистики.

У рамках пошуку було виявлено 159 жінок, які отримували лікування, що включало таксани, під час вагітності, внаслідок чого внутрішньоутробному впливу цих препаратів зазнали 162 плоди. У значної частки жінок був рак шийки матки (n=45; 28,3%) або молочної залози (n=88; 55,3%). Таксаном, що найчастіше застосовувався, був паклітаксел (n=131; 82,4%). Крім того, 111 (69,8%) жінок під час вагітності також отримували інші цитотоксичні препарати, у тому числі солі платини (n=70; 63,0%) і доксорубіцин/циклофосфамід (n=20; 18,0%). Істотна частка жінок отримувала таксани у другому триместрі (n = 79; 70,0%), а дві жінки — у першому триместрі вагітності.

Акушерські наслідки піддавалися оцінці у 105 (66,0%) жінок. Найбільш частими ускладненнями були оліго-/ангідрамніон (n = 6; 5,7 %), прееклампсія / HELLP-синдром (n = 6; 5,7 %) і передчасні скорочення матки або передчасний розрив плодових оболонок (n = 1,12; 4%). Усі вагітності, результати яких піддавалися оцінці, завершилися народженням живої дитини (n=132). Сімдесят дві (54,5%) дитини народилися недоношеними. У 40 (30,3%) дітей була низька маса тіла для гестаційного віку, а у 2 (1,5%) дітей - оцінка за шкалою Апгар менше 7 балів через 5 хвилин після народження.

Перинатальні ускладнення включали гіпоглікемію (n = 2; 1,5 %), гіпербілірубінемію (n = 5; 3,8 %) і гострий респіраторний дистрес-синдром (n = 14; 10,6 %). У 7 (5,3%) випадках були зареєстровані вроджені вади розвитку. Дані про стан здоров'я були доступні для 86 (65,2%) дітей. При медіані тривалості наступного спостереження 16 місяців у 13 (15,1%) дітей були відзначені такі порушення, як гострий мієлоїдний лейкоз, рецидивний середній отит і затримка розвитку мови. Застосування таксанів під час вагітності після першого триместру представляється безпечним, оскільки в таких умовах результати як у матері, так і у плода можна порівняти з результатами, що спостерігаються в загальній популяції жінок акушерського профілю. Необхідні подальші дослідження, щоб визначити найбільш ефективний режим терапії із застосуванням таксанів та їх дозування під час вагітності, приділяючи особливу увагу безпеці такого лікування.

Джерело:

BMC Cancer

Стаття:

Obstetric and neonatal outcomes following taxane use during pregnancy: a systematic review

Автори:

Alejandro Aranda-Gutierrez та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: