EN UA

НОВИНИ

Ефективність транскраніальної електростимуляції для зниження виразності передпологової тривоги та симптомів депресії

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
10 травня, 2022

Що нового?

У жінок, яким показано кесарів розтин під комбінованою спінально-епідуральною анестезією, транскраніальна електростимуляція дозволяє ефективно знизити виразність передпологових психічних порушень.

вагітність

Згідно з результатами дослідження, проведеного Qiu Zhao та співавт., у жінок, яким заплановано кесарів розтин під комбінованою спінально-епідуральною анестезією, застосування транскраніальної електростимуляції є новим ефективним методом полегшення передпологових психічних розладів, включаючи тривогу та симптоми депресії.

Мета цього пілотного рандомізованого клінічного дослідження полягала в оцінці ефективності транскраніальної електростимуляції для зменшення виразності передпологової тривоги та депресії. У це подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження включили 148 жінок з доношеною вагітністю, яким було показано кесарів розтин, а дані 126 жінок були включені в аналіз, виконаний виходячи з припущення, що всі пацієнти отримали призначене лікування. Жінкам, які відповідають критеріям включення, була запропонована стандартна анестезія, і їх рандомізували до групи фіктивної транскраніальної електростимуляції (N = 64) та групи активної транскраніальної електростимуляції (N = 62).

Дані про призначення терапії були приховані як від учасниць, так і від експертів, які оцінюють результати. Основною заздалегідь визначеною кінцевою точкою була оцінка змін виразності психічних порушень, включаючи тривогу, з використанням опитувальника для оцінки тривоги, пов’язаної з вагітністю, другого перегляду (PRAQ-R2). Додаткові кінцеві точки включали оцінку виразності передпологових симптомів депресії з використанням Единбурзької шкали післяпологової депресії, індекс якості сну, ступінь задоволеності матері, ступінь стомлюваності та оцінку за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) під час проведення кесаревого розтину та після операції.

Збір даних проводили перед входом в операційну (T0), у період після введення анестезії та до операції (T1), перед виходом з операційної (T2) та через 24 годин після операції (T3). Застосування транскраніальної електростимуляції призвело до статистично значущого зниження виразності тривоги порівняно із застосуванням фіктивної транскраніальної електростимуляції.

Крім того, у групах активної транскраніальної електростимуляції відзначалося статистично значуще зниження проявів депресії. Таким чином, транскраніальна електростимуляція дозволяє ефективно полегшити передпологові психічні порушення.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..