EN UA

НОВИНИ

Синдром перехресту печії, синдрому подразненого кишечника та функціональної диспепсії

НОВИНИ
Новини медицини
2 хв. читати
10 травня, 2022

Що нового?

Синдром перехресту печії, синдрому подразненого кишечника та функціональної диспепсії характеризується порушенням сну, психологічними порушеннями та підвищенням частоти розвитку атопії.

печія

Отримані дані свідчать про те, що синдром перехресту печії (гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ)), синдрому подразненого кишечника та функціональної диспепсії має характерну клінічну картину, включаючи порушення сну, психологічні порушення та підвищення частоти розвитку атопії. Відзначалося поєднання супутніх розладів, таких як синдром подразненого кишечника, функціональна диспепсія та печія. Однак чи є вони проявами одного стану, залишається невідомим. Також не встановлено, чи ці розлади пов'язані з такими факторами, як спосіб життя, клінічні, демографічні та психологічні характеристики.

Мета дослідження, проведеного Michael P Jones та співавт., полягала в оцінці поширеності та стабільності в часі цього поєднання станів, а також у виявленні його характерних особливостей для розуміння можливого етіопатогенезу. З інтервалом у 3 роки було проведено 2 цикли опитувань у репрезентативній популяції, в яких взяли участь 1312 пацієнтів. Була розрахована очікувана випадкова ймовірність повного перехресту цих станів, яку потім порівняли зі спостережуваним повним перехрестом.

Для виявлення прогностичних факторів синдрому перехресту з використанням логістичної регресії було проаналізовано демографічні характеристики, особливості способу життя, діагностовані захворювання, якість сну та рівень психологічного стресу. Повний перехрест спостерігався у 2,1% пацієнтів (95% довірчий інтервал від 1,9 до 3,7), при цьому у другому циклі опитування його частота становила 2,0%. Частота спостережуваного повного перехресту була статистично значуще вище від очікуваної випадкової ймовірності, що становила 0,2%.

Частота перехресту між підтипами синдрому подразненого кишечника, підтипами функціональної диспепсії та печією також була вищою за очікувану. У пацієнтів з повним перехрестом відзначалося підвищення частоти діагностованої астми, оцінки психологічного стресу і частоти порушень сну. Відмінності, зумовлені цими чинниками, не залежали від статі та віку.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..