EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
нудота нудота
нудота нудота

У дослідженні оцінювали ефективність та безпеку комбінованої терапії, що включає дексаметазон, антагоністи 5-HT3 рецепторів та апрепітант, для лікування нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією, у пацієнтів з онкологічним захворюванням.

Дивитися все

Стендова доповідь

Трикомпонентна терапія, що містить апрепітант, ефективна як для профілактики, так і для лікування нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією, і характеризується сприятливим профілем безпеки.

Передумови до проведення дослідження

У дослідженні оцінювали ефективність та безпеку комбінованої терапії, що включає дексаметазон, антагоністи 5-HT3 рецепторів та апрепітант, для лікування нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією, у пацієнтів з онкологічним захворюванням.

Методологія

Дослідники провели комплексний метааналіз даних, отриманих із різних баз даних, таких як VIP, Wanfang, PubMed, MEDLINE, CENTRAL, HEED, Embase, CNKI та база даних бібліотеки Кокрейна. Ідентифікували рандомізовані контрольовані дослідження (РКД), в яких оцінювали трикомпонентну терапію (дексаметазон, антагоніст 5-HT3 рецепторів, апрепітант) для профілактики та лікування нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією. Для усунення статистичної гетерогенності метааналіз проводили з використанням моделей як з фіксованими ефектами, так і з випадковими ефектами.

Результати

У метааналіз були включені дані 23 РКД за участю 7956 пацієнтів. Отримані результати свідчили про статистично значуще збільшення частоти досягнення повної відповіді щодо нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією, в цілому, а також у гострій та відстроченій фазах у групі застосування трикомпонентної терапії порівняно з контрольною групою. Крім того, у групі застосування трикомпонентної терапії спостерігалося помітне полегшення нудоти у відстроченій фазі та в цілому, але не у гострій фазі.

Щодо безпеки суттєвих відмінностей у частоті розвитку головного болю, зниження апетиту, діареї та фебрильної нейтропенії між групами були відсутні. Однак у групі застосування трикомпонентної терапії відзначалися більш висока частота розвитку стомлюваності та гикавки та менша частота розвитку запорів порівняно з контрольною групою.

Висновок

У пацієнтів з онкологічним захворюванням комбінована терапія апрепітантом, дексаметазоном та антагоністами 5-HT3 рецепторів дозволила значно підвищити частоту досягнення повної відповіді щодо нудоти та блювання, викликаних хіміотерапією, при вираженій ефективності як у гострій, так і у відстроченій фазі.

Джерело:

Medicine (Baltimore)

Стаття:

Efficacy and safety of Aprepitant-containing triple therapy for the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting: A meta-analysis

Автори:

Min Zhang та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: