EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
кропив'янка кропив'янка
кропив'янка кропив'янка

Мета систематичного огляду та метааналізу полягала у чіткому визначенні наявності кореляції між ринітом та кропив'янкою.

Дивитися все

Стендова доповідь

Встановлено наявність кореляції між наявністю риніту та кропив'янки.

Передумови до проведення дослідження

Мета систематичного огляду та метааналізу полягала у чіткому визначенні наявності кореляції між ринітом та кропив'янкою.

Методологія

Для виявлення відповідних літературних джерел було здійснено пошук у трьох електронних базах даних. Для оцінки поширеності кропив'янки та риніту та наявності кореляції між ними було проведено метааналіз. Оцінку якості включених в аналіз досліджень проводили з використанням шкали Університетів Ньюкасла та Оттави (NOS). Відношення шансів (OR), поширеність та 95% довірчі інтервали з використанням об'єднаних даних визначали в моделі з випадковими ефектами.

Результати

Частота зустрічі кропив'янки в осіб з ринітом склала 17,6%. У пацієнтів з кропив'янкою поширеність риніту, згідно з об'єднаними даними, склала 31,3%; при гострій та хронічній кропив'янці - 31,6% і 28,7% відповідно. Між наявністю кропив'янки та риніту була сильна кореляція, на що вказувало OR, що дорівнює 2,67. Діагностика риніту і кропив'янки ґрунтувалася на різних умовах, що могло призвести до помилок класифікації.

Висновок

Між наявністю риніту та кропив'янки є сильний взаємозв'язок. Медичним працівникам слід пам'ятати про цей взаємозв'язок та при обстеженні пацієнтів враховувати як шкірні, так і назальні симптоми.

Автори:

Shu-Ying Xu та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: