EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
випадання волосся випадання волосся
випадання волосся випадання волосся

Метою проведеного сліпого рандомізованого клінічного дослідження була оцінка комбінованої терапії міноксидилом для місцевого застосування та спіронолактону для прийому внутрішньо порівняно з комбінованою терапією міноксидилом для місцевого застосування та фінастериду для прийому внутрішньо у жінок з андрогенною алопецією (АГА), облисінням за жіночим типом (ОЖТ) та облисінням за чоловічим типом (ОЧТ).

Дивитися все

Стендова доповідь

Згідно з отриманими даними, у жінок з андрогенною алопецією або облисінням за жіночим або чоловічим типами застосування комбінації міноксидил + спіронолактон є потенційно ефективнішим варіантом лікування порівняно із застосуванням комбінації міноксидил + фінастерид.

Передумови до проведення дослідження

Метою проведеного сліпого рандомізованого клінічного дослідження була оцінка комбінованої терапії міноксидилом для місцевого застосування та спіронолактону для прийому внутрішньо порівняно з комбінованою терапією міноксидилом для місцевого застосування та фінастериду для прийому внутрішньо у жінок з андрогенною алопецією (АГА), облисінням за жіночим типом (ОЖТ) та облисінням за чоловічим типом (ОЧТ).

Методологія

До цього клінічного дослідження було включено 60 жінок з АГА. Учасниць розділили на 2 групи на отримання спіронолактону у дозі 100 мг на добу або фінастериду у дозі 5 мг на добу. Крім того, всі учасниці, поряд із відповідним втручанням, застосовували 2% розчин міноксидилу. Через 2 місяці після початку лікування та після закінчення лікування проводили обстеження учасниць з використанням шкали Людвіга/Норвуда — Гамільтона та оцінювали задоволеність лікаря та пацієнта.

Результати

Через 2 місяці в обох групах відзначалося збільшення густоти та товщини волосся та зменшення їх випадання, при цьому статистично значущих відмінностей між групами за даними показниками виявлено не було. Однак через 4 місяці різниця між групами щодо відповіді на лікування (задоволеність лікаря), а також густоти та ступеня тяжкості випадання волосся досягла порога статистичної значущості.

У групах застосування комбінації міноксидил + спіронолактон та міноксидил + фінастерид терапія була неефективною у 6,7 та 16,7 % випадків, а позитивна відповідь на втручання – у 43,3 та у 53 % випадків відповідно. Ефект лікування був оцінений як «чудово» у 56,7% пацієнтів у першій групі та у 0% пацієнтів у другій групі, і ця відмінність була статистично значущою.

У пацієнток з ОЖТ різниця у відповіді на лікування не була клінічно значущою, тоді як у пацієнток з ОЧТ відзначалася значна відмінність у відповіді на лікування при застосуванні обох методів лікування. Що стосується задоволеності пацієнток, застосування комбінації міноксидил + спіронолактон було статистично значуще ефективніше за комбінацію міноксидил + фінастерид з точки зору густоти і ступеня тяжкості випадання волосся. Серйозних небажаних явищ, пов'язаних із лікуванням, в жодній з груп зареєстровано не було.

Висновок

У жінок з АГА, ОЖТ та ОЧТ комбінована терапія міноксидилом та спіронолактоном ефективніша за комбіновану терапію міноксидилом та фінастеридом.

Джерело:

Journal of Cosmetic Dermatology

Стаття:

The efficacy of the combination of topical minoxidil and oral spironolactone compared with the combination of topical minoxidil and oral finasteride in women with androgenic alopecia, female and male hair loss patterns: A blinded randomized clinical trial

Автори:

Afsaneh Sadeghzadeh Bazargan і співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: