EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
гострий риносинусит гострий риносинусит
гострий риносинусит гострий риносинусит

У цьому дослідженні оцінювали зв'язок між розвитком гострого риносинуситу (ГРС) та ступенем тяжкості періорбітальної флегмони у дітей.

Дивитися все

Стендова доповідь

У дітей з гострою періорбітальною флегмоною та гострим риносинуситом, як правило, розвиваються тяжкі інфекції, що вимагають вищого рівня медичної допомоги.

Передумови до проведення дослідження

У цьому дослідженні оцінювали зв'язок між розвитком гострого риносинуситу (ГРС) та ступенем тяжкості періорбітальної флегмони у дітей.

Методологія

До ретроспективного дослідження методом «випадок-контроль» було включено 118 дітей з діагностованою періорбітальною флегмоною. Учасників розподіляли до основної чи контрольної групи залежно від наявності ГРС. ГРС діагностували на підставі клінічних симптомів та шляхом об'єктивного підтвердження ознак захворювання за результатами комп'ютерної томографії. Зібрані дані включали характеристики пацієнтів, метод лікування, тривалість госпіталізації та оцінки на візитах наступного спостереження.

Результати

Пацієнти з ГРС були молодшими за пацієнтів без ГРС (6,3 років у порівнянні з 8,5 років, р = 0,025). Проте з погляду статі статистично значущі різниці між двома групами були відсутні (р = 0,540).

У когорті пацієнтів з ГРС спостерігалася більш висока поширеність постсептальної флегмони (51,5% у порівнянні з 9,6%, р <0,001). У порівнянні з пацієнтами без ГРС, у пацієнтів з ГРС відзначалися більш високі ймовірність госпіталізації (р < 0,001), потреба у внутрішньовенній антибіотикотерапії (95,3% у порівнянні з 54,9%, р < 0,001) і потреба в хірургічному втручанні (23,1 % порівняно з 5,8 %, р < 0,001), а також велика тривалість госпіталізації (медіана: 3,5 дня порівняно з 0,5 дня, р<0,001). Однак частота повторної госпіталізації у двох групах була співставною.

Висновок

У дітей з гострою періорбітальною флегмоною та супутнім ГРС часто розвиваються тяжкі інфекції, що вимагають вищого рівня медичної допомоги. Важливо оцінити та включити ГРС у стратегію лікування дітей із періорбітальними інфекціями.

Джерело:

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Стаття:

Role of Acute Rhinosinusitis in Periorbital Infections in Children

Автори:

Amani Kais та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: