EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
ниркова коліка ниркова коліка
ниркова коліка ниркова коліка

Метою цього систематичного огляду та метааналізу даних рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) було порівняти аналгетичну ефективність застосування ібупрофену і кеторолаку при нирковій коліці.

Дивитися все

Стендова доповідь

Внутрішньовенне введення ібупрофену та кеторолаку характеризується порівнянною ефективністю для полегшення болю при нирковій коліці.

Передумови до проведення дослідження

Метою цього систематичного огляду та метааналізу даних рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) було порівняти аналгетичну ефективність застосування ібупрофену і кеторолаку при нирковій коліці.

Методологія

Було проведено систематичний пошук у таких базах даних, як EBSCO, PubMed, Web of Science, Embase та база даних Кокрейнівської бібліотеки для виявлення досліджень, в яких порівнювали аналгетичну ефективність застосування ібупрофену та кеторолаку при нирковій коліці. З урахуванням гетерогенності, яка спостерігалась, в метааналізі використовували модель з випадковими або фіксованими ефектами.

Результати

В аналіз включили чотири РКД. У пацієнтів з болем, викликаним нирковою колікою, внутрішньовенне введення ібупрофену та кеторолаку забезпечувало порівняні оцінки інтенсивності болю через 15 хв (різниця середніх (РС): –0,46; 95 % довірчий інтервал (ДІ): від –1,24 до 0, 31; р = 0,24), 30 хвилин (РС: -0,81; 95% ДІ: від -1,75 до 0,31; p = 0,09), 60 хвилин (РС: -0,63; 95% ДІ: від -1,40 до 0,13; p = 0,10) та 120 хв (РС: -0,74; 95 % ДІ: від -2,18 до 0,70; p = 0,31) та частоту розвитку небажаних явищ, таких як нудота та блювання (відношення шансів: 0,95; 95% ДІ: 0,61–1,49; p = 0,83).

Висновок

Застосування ібупрофену і кеторолаку характеризувалося порівнянною аналгетичною ефективністю при нирковій коліці.

Джерело:

Journal of Urology

Стаття:

Comparison of Ibuprofen with Ketorolac on the Control of Renal Colic Pain: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies

Автори:

Fuxian Cai та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: